24
 • 12869 - DATA SCIENCE & BUSINESS ANALYST

  • Tüm Turkcell’den gelen liste bazlı raporlama taleplerini karşılamak için talep havuzunu yönetir. • Talep çıktılarını SLA’lere uygun şekilde ilgili ekiplere iletir. • Talebin detayını anlayarak DWH ortamlarından karşılar, DWH ortamında bulunmayan bilgiler için ilgili teknik ekipleri bulur ve doğru dataya ulaşmayı sağlar. • Ekiplerden gelen freefor...

  Detaylar : 25.10.2019 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KÜÇÜKYALI
 • 12833 - OPERASYON VE KURULUM MÜHENDİSİ

  • Turkcell mobil şebeke yatırım planı ve ikinci müşteri ihtiyaçları çerçevesinde oluşan yatırım planını uygular, bütçesini takip eder ve raporlar, • Roll-out planına uygun montaj/demontaj planı yaparak yeni ve mobil saha montajlarının, kulelerin ve enerji tesislerinin plana uygun olarak zamanında; yürürlükteki şartname, prosedür ve yönetmelikler uy...

  Detaylar : 18.10.2019 : NETWORK TECHNOLOGIES : TEPEBAŞI
 • 12875 - SENIOR DATA CENTER NETWORK ENGINEER

  IP Network sistemlerini (router, switch), bu sistemlerin oluşturduğu networkü işletmek Sorumluluğu dahilindeki uplinklerde ve cihazlarda optimizasyon çalışmalarını yürütmek, planlama faaliyetleri ve projelere destekte bulunmak Sorumluluğu dahilindeki ekipmanlar için üretici firmalar ile problem takibini ve analizinin yapılmasını sağlamak Yaşanan pr...

  Detaylar : 17.10.2019 : NETWORK TECHNOLOGIES : MALTEPE
 • 12834 - SENIOR DEVELOPER

  • Rekabet koşullarında müşteri taleplerini hayat geçirmek için çevik çalışma yöntemleri (Scrum) ile iş üreten geliştirme takımında diğer ekip arkadaşları ile yakın çalışarak, uygulamaların geliştirmesini yapar, analiz ve testlerde gerektiğinde destek olur,  • Ürün ve çözümlerin yazılım mimarisini, teknik ve fonksiyonel yol haritasını belirler, tüm ...

  Detaylar : 16.10.2019 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KÜÇÜKYALI
 • 12518 - SENIOR ANALYST

  • Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin iş birimi olarak yer aldığı Paycell Card ve Pos Çözüm ihtiyaçlarının ; • Ön olgunlaştırması, ilgili diğer birimlerle fizibilitesi, • Gerekli teknik analizin yazılması, • Etki verilen/etkisi olacak diğer portföylerle gerekli koordinasyonların sağlanması, • Danışman firmalarla çalışılması gereken teknik ve süreçse...

  Detaylar : 14.10.2019 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KÜÇÜKYALI
 • 12765 - SENIOR DATA ANALYTICS DEVELOPER

  Turkcell DWH, ODS ve Big data ortamlarında yazılım geliştirmek Analiz, operasyon ve gerekli olduğunda iş ekipleri ile toplantılara katılıp, ihtiyacın belirlenmesi, ETL mimarisi ve ETL akış tasarımlarının gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi, “Turkcell Yazılım Geliştirme Süreci” nin öğrenilmesi ve uygulanması, Veri ambarı ve veri madenciliği ortamı içi...

  Detaylar : 14.10.2019 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KÜÇÜKYALI
 • 12853 - DEVOPS ENGINEER

  • Turkcell ve grup şirketlerine hizmet vermek üzere SDLC, talep yönetimi ve DevOps süreçlerinde kullanılan uygulama servislerinin geliştirme ihtiyaçlarının karşılanması, • Kapsamdaki servislerin; tasarım ve geliştirme faaliyetleri, • Çözüm analizi yapılması, • Geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, • Müşte...

  Detaylar : 10.10.2019 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KÜÇÜKYALI
 • 12839 - KIDEMLİ EĞİTİM UZMANI

  -Turkcell Akademi bünyesinde yer alan Liderlik ve Yetenek Gelişimi ekibinde görev alacaktır. -Strateji ile paralel olarak uçtan uça eğitim ve gelişim programlarının belirlenmesi, tasarım ve planlaması, hayata geçirilmesi, -HR 'ın ilgili ekipleriyle koordinasyon, -Sorumlu olduğu programların bütçe takibi, -Sınıf ve gelişim planlaması, -Bu işlerin s...

  Detaylar : 09.10.2019 : HUMAN RESOURCES : KÜÇÜKYALI
 • 12396-Video Sistem Entegrasyon Mühendisi

  • Video yayın altyapısında mühendislik deneyimine sahip olmak • Adaptive Bitrate protokolleri ve teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak (HLS, DASH, Smooth Streaming) • Native DRM sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak (Apple Fairplay, Google Widevine, Microsoft Playready) • Yeni nesil depolama sistemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi ...

  Detaylar : 08.10.2019 : DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS : KÜÇÜKYALI
 • 12335 - EXPERT IOS DEVELOPER

  • Turkcell E-Mail ürünü geliştirme ekibinde çalışır. • Turkcell E_Mail ürününün iOS uygulamasının mimarisini tasarlar • Tasarlanan çözümü (world class) geliştirir, birim testlerini yapar ve operasyona çözüm için destek verir. • Zaman içerisinde ihtiyaç duyulan iyileştirici, performans ve verim artırı...

  Detaylar : 07.10.2019 : DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS : KÜÇÜKYALI
 • 12306 - SAHA KİRALAMA UZMANI

  • Radyo şebeke planlama tarafından gelen talepler doğrultusunda yeni kurulumu yapılacak olan sahaların bütçeye uygun olarak kiralama faaliyetlerini yapmak, • Mevcut istasyonların sözleşme yenilemelerini yapmak, • Ödeme planlarını düzenlemek, takip etmek ve raporlamak.

  Detaylar : 07.10.2019 : SUPPLY CHAIN MANAGEMENT : ADANA
 • 12790 - KIDEMLİ RADIO NETWORK PLANLAMA VE OPTİMİZASYON MÜHENDİSİ

  o Radyo şebekesini istatistikleri ve parametreleri ile performansını sürekli gözlem altında tutar, saha testleri gerçekleştirir, gerçekleştirilen testleri inceler, radyo optimizasyon ve performans toollarını kullanır, bu toolların geliştirilmesine katkıda bulunur ve bu çalışmaların sonucunda aksiyonlar üretir, o Radyo Şebekesi operasyonel veriler...

  Detaylar : 07.10.2019 : NETWORK TECHNOLOGIES : MALTEPE
 • 12805 - KIDEMLİ DATA ANALİSTİ

  • Talep sahibi bölümlerden iletilen taleplerin ön değerlendirmesini ve fizibilitesini yapar, talebin tamlaştırılmasında iş birimlerini yönlendirir. • İletilen talep ve fizibilite dokümanı doğrultusunda detaylı ihtiyaç analizini ve çözüm analizini yapar, test caselerini belirler,. • Analist testleri kapsamındaki testler...

  Detaylar : 07.10.2019 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KÜÇÜKYALI
 • 12816 - KIDEMLİ DATA ANALİTİĞİ YAZILIM MÜHENDİSİ

  • Analiz, operasyon ve gerekli olduğunda iş ekipleri ile toplantılara katılıp, ihtiyacı belirlemek ETL mimarisi ve ETL akış tasarımlarını gerçekleştirmek, • Analitik proje ihtiyaçları için açık kaynak kod kütüphanelerine hakim ve geliştirme yapabilmek, • “Turkcell Yazılım Geliştirme Süreci” ni öğrenmek ve uygulamak, • ...

  Detaylar : 07.10.2019 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KÜÇÜKYALI
 • 12820 - EXPERT TECHNICAL PRODUCT MANAGER

  Works directly with Business Teams to understand the requirements and needs and translate these in technical and functional design, · The bridge between Business and Development team to ensure successful communication and implementation, · Creating requirements documents for development team, · Prioritization and refinement ...

  Detaylar : 02.10.2019 : DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS : KÜÇÜKYALI
 • 12824 - KIDEMLİ KURUMSAL ŞÜPHELİ ALACAK STRATEJİ UZMANI

  • Turkcell ve grup şirketlerinin yurt için ve yurtdışı tahsilat riskinin ölçümlenmesi, analiz ve takibinin yapılması, • Turkcell ve grup şirketlerine her türlü tahsilat stratejileri konusunda yön verilmesi, • Yeni iş süreçlerinin fizibilitesi, tahsilat stratejilerinin oluşturulması ve etkin yönetimi, • Tahsilatı artırmaya yönelik aksiyon ve süreçle...

  Detaylar : 02.10.2019 : FINANCE : KÜÇÜKYALI
 • 12331 - EXPERT DEVELOPER

  Rol ve Sorumluluklar: • Turkcell E-Mail ürünü geliştirme ekibinde çalışır, • Turkcell E-Mail ürününün / sunucusunun backend modüllerinin mimarisini veya var olan (Zimbra + Postfix + custom code) yapı üzerinde geliştirilecek özelliklerin mimarisini tasarlar ve yüksek hacimli API katmanı ihtiyaçlarını destekleyecek optimum (yü...

  Detaylar : 02.10.2019 : DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS : KÜÇÜKYALI
 • 12831 - KIDEMLİ İŞ SİSTEMLERİ UZMANI

  • Experian PowerCurve/SM programını ileri seviyede kullanarak kredi kararlarının otomasyonu için karar ağacı oluşturmak, • Experian PowerCurve/SM programında yapılacak geliştirmelerin olası etkilerinin simule etmek ve analizlerini gerçekleştirmek, • Stratejileri monitör etmek, raporlar sonuçlarını analiz edip yorumlamak, bu yorumlar çerçevesinde st...

  Detaylar : 02.10.2019 : FINANCE : KÜÇÜKYALI
 • 12801 - KIDEMLİ SATIŞ KANALI YÖNETİM UZMANI

  Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Şirket’inde Kanal ve Satış Yönetimi ekibinde; • Paycell Ürün ve hizmetlerinin satışının yapılacağı yeni kanalların yaratılması, • Kanal ve ürün bazında aylık ,çeyreklik ve yıllık satışların takibini sağlamak ve ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak, • Satış raporlarını analiz etmek , gerekli aksiyon...

  Detaylar : 27.09.2019 : FINANCE : TEPEBAŞI
 • 12712 - VERİ BİLİMİ UZMANI

  • Ticari/Kurumsal ve Kobi/Bireysel kredi süreçlerinin oluşturulması yönelik çalışmalarda bulunmak ve stratejilerin bu doğrultuda geliştirilmesini sağlamak, • Müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak veri modeli oluşturmak, mevcut modellerde iyileştirme & geliştirmeler yapmak, • Adhoc sorgu ve rapor ihtiyaçlarını karşılamak, • Kredi yönetim stratejilerini...

  Detaylar : 25.09.2019 : FINANCE : TEPEBAŞI