30
 • 11895 - BÖLGE SATIŞ YÖNETİCİSİ (TRABZON)

  · Mevcut bayi kanalının tüm rol ve sorumluluklarını üstlenmek, · Sorumlu olduğu bölge içerisinde bulunan bayilik ağını geliştirmek, · Bayileri düzenli olarak ziyaret etmek, performans takibini ve ilgili raporlamaları yapmak, · Bayilerdeki görselleri düzenli olarak kontrol ederek kurumsal yapıyı korumak. #inteltek #iddaa ...

  Detaylar : 16.11.2018 : SALES : TRABZON
 • 11639 - EXPERT TECHNICAL PRODUCT MANAGER

  TV+ servisi için teknik ürün yönetimi, analiz ve iş teslim süreçlerini yönetmek, Talepleri önceliklendirmek, olgunlaştırmak, teknik analizini gerçekleştirmek, yol haritasını planlamak ve çıktıların teslimi için gerekli süreçleri işletmek, Sorumlu olduğu projelerin analiz faz liderliğini yürütmek, ilgili birimlerle koordinasyon ve bilgi akışını sağl...

  Detaylar : 16.11.2018 : DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS : KÜÇÜKYALI
 • 11640 - EXPERT TECHNICAL PRODUCT MANAGER

  • Java tabanlı web ve standalone uygulamaların uçtan uca (full stack) geliştirilmesi, • Geliştirilen yazılımların unit testlerinin yazılması ve peer code reviewlarının yapılması, • Analiz ekiplerince yapılan analizlere uygun sistemsel tasarımların yapılması, teknik tasarım dokümanlarının hazırlanması, • Yazılım geliştirme planlarının oluşturulması,...

  Detaylar : 16.11.2018 : DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS : KÜÇÜKYALI
 • 11692 - SALES EXPERIENCE & NEW TECHNOLOGIES SPECIALIST

  Satış saha deneyim verimliliğini arttırıcı projeler geliştirir, yönetir ve hayata geçmesini sağlar, •ICT ile ilişkileri, operasyonel talepleri yönetir, •Network Fonksiyonu ile tüm operasyonel ilişkileri yönetir, •CEM ile tüm operasyonel ilişkileri ve BS kalite KPI larını yönetir, DSS Fonksiyonu ile tüm operasyonel ilişkileri yönetir, •Operasyonel ...

  Detaylar : 16.11.2018 : SALES : KÜÇÜKYALI
 • 11699 - SENIOR CONTENT MANAGER

  - TV İçerik yönetimine ilişkin global ve lokal tüm kontrat süreçlerinin yönetilmesi, - Yerli ve yabancı tv kanalları ve yapım şirketleri ile yakın çalışılması ve sözleşme detaylarının hazırlanması, - İçerik pazarlık ve alım süreçlerine dahil olunması, - Finans, Hukuk, Vergi departmanları ile yakın çalışma tüm sözleşme koordinasyonunun sağlanması, -...

  Detaylar : 15.11.2018 : DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS : KÜÇÜKYALI
 • 11694 - OPERATIONS & DEPLOYMENT ENGINEER

  • Turkcell mobil şebeke yatırım planı ve ikinci müşteri ihtiyaçları çerçevesinde oluşan yatırım planını uygular, bütçesini takip eder ve raporlar, • Roll-out planına uygun montaj/demontaj planı yaparak yeni ve mobil saha montajlarının, kulelerin ve enerji tesislerinin plana uygun olarak zamanında; yürürlükteki şartname, pros...

  Detaylar : 14.11.2018 : NETWORK TECHNOLOGIES : MALTEPE
 • 11610 - SENIOR OPERATIONS & DEPLOYMENT ENGINEER

  • Radyo şebekesinin sürekli ve çalışır durumda olmasının sağlanması, bu amaca yönelik enerji ve altyapı iyileştirme planlarının yapılması, yönlendirilmesi, • Bakım Çözüm Ortaklarının iş planlarının yapılması , yönlendirilmesi, performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, • Mobil istasyon, yeni istasyon ve mevcut istasyonların konfigürasyonl...

  Detaylar : 14.11.2018 : NETWORK TECHNOLOGIES : VAN
 • 11852 - SENIOR OPERATIONS & DEPLOYMENT ENGINEER

  • Fixed Transport Networkteki tüm kurulum faaliyetlerini yürütmek, • Aktif ekipmanlara ait yönetim sistemi üzerinde gerekli konfigürasyon kayıtlarını doğru bir şekilde tutmak, diğer yardımcı sistemler ile entegrasyonunu sağlamak ve raporlamaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, • Sorumlu olduğu Network’ün topolo...

  Detaylar : 13.11.2018 : NETWORK TECHNOLOGIES : TEPEBAŞI
 • 11857 - CORE NETWORK MONITORING&SUPPORT MANAGER

  • Turkcell Mobil & Sabit Ses, Data ve servislerin Core sistemleri ile bu sistemlerin bulunduğu lokasyonlardaki enerji & iklimlendirme altyapı sistemlerinin 7x24 kesintisiz hizmet vermesini sağlamak amacıyla arıza izleme ve giderme faaliyetlerini yönetmek, • Sorumluluk alanında gerçekleşen yeni kurulum ,değişim, dönüşüm ve operasyonel faaliyetlerin ...

  Detaylar : 13.11.2018 : NETWORK TECHNOLOGIES : MALTEPE
 • 11095 - PRODUCT MANAGER

  ​•Sorumluluğuna verilen ürünleri geliştirecek yönetecek ve sahipliğini üstelenecek , •Yeni kurulacak sigorta şirketinin ürün geliştirme ve yönetimini yapacak, •Yurt içi yurt dışı sigorta firmaları ile görüşmeleri yürütecek, •Sektördeki yenilikleri takip ederek, insurtech ürünler geliştirilmesi ve Turkcell kanalları ve dış mecralarda müşteriler ile ...

  Detaylar : 12.11.2018 : STRATEGY : TEPEBAŞI
 • 11678 - MOBILE BUSINESS REPORTING CONTROLLER SPECIALIST

  •Şirketin aylık olarak IFRS'e ve üç ayda bir SPK'ya göre finansal tablo ve raporlarının hazırlanması, •Aylık gerçekleşen ve tahmini finansalların üst yönetime zamanında, doğru ve kaliteli raporlanması, •Aylık finansal analizin yapılarak varsa gerekli düzeltmelerin yapılması, •Bağımsız denetim firması ile IFRS ve SPK raporları başta olmak üzere tüm ...

  Detaylar : 12.11.2018 : FINANCE : KÜÇÜKYALI
 • 11716 - SATIŞ GELİŞTİRME UZMANI

  Segment, Kanal ve kategori bazında beklentiler ve sahanın ihtiyaçlarını tespit ederek, hedefleri gerçekleştirmek için, Pazar ve rekabeti yakın takip etmek. Small&Medium Business kanalı KÇM F2F segmentine ait müşterileri ve satışları etkileyen tüm faaliyetleri analiz ederek, Turkcell stratejisi paralelinde oluşturulan kanal bazında satış stratejiler...

  Detaylar : 12.11.2018 : SALES : KÜÇÜKYALI
 • 11550 - EXPERT IP CORE NETWORK ENGINEER

  Plan, research, test,evaluate Datacenter Switching Technologies equipments, Designs and plans traditional and next generation Datacenter Network architecture, Prepares technical HLD and LLD’s of Datacenter Network, Plans capacity and investments of Datacenter Network domain, Tests and integrates switches and routers of different types of vendors. ...

  Detaylar : 12.11.2018 : NETWORK TECHNOLOGIES : MALTEPE
 • 11643 - SENIOR DEVELOPER

  Ekibin sorumlu olduğu konu alanları dahilinde oluşan projeler ve iyileştirme talepleri için gereken tasarım ve yazılım geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, • Analiz review’un yapılması, teknik tasarımın hazırlanması, proje planlarının oluşturulması, geliştirmesinin yapılması, • ICT’de diğer ekiplere taleplerin/ihtiyaçların/sorunların analizi...

  Detaylar : 12.11.2018 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KÜÇÜKYALI
 • 11581 - MICROSTRATEGY ADMINISTRATOR – SENIOR DATA ANALYTICS ENGINEER

  • Raporlama ortamlarının yönetim, bakım ve monitoring süreçlerini yürütür ve sürekliliğini sağlar, • Operasyonel Faz Liderliği (OFL) kapsamında proje sürecine dahil olup servis ve platformların günlük/periyodik bakım ve destek faaliyetlerini kalite standartlarına uygun yürütür, • İşlettiği servis ve platformların iyileştirme alanlarını belirler/ de...

  Detaylar : 12.11.2018 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KARTAL
 • 11679 - EXPERT DEVELOPER

  • Ekibin sorumlu olduğu konu alanları dahilinde oluşan projeler ve iyileştirme talepleri için gereken tasarım ve yazılım geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, • Analiz review’un yapılması, teknik tasarımın hazırlanması, proje planlarının oluşturulması, geliştirmesinin yapılması • ICT’de diğer ekiplere taleplerin/ihtiyaçların/sorunların anali...

  Detaylar : 12.11.2018 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KÜÇÜKYALI
 • 11683 - SENIOR ACCOUNTING SPECIALIST

  Tüm gider hesaplarının kontrolünü sağlanması, Sözleşme kontrolü ve takibinin yapılması, Personel bordrolarının muhasebeleştirilmesi, Süreçlerin iyileştirilmesi, Nakit akış tahminlemelerinin yapılması.

  Detaylar : 12.11.2018 : FINANCE : KÜÇÜKYALI
 • 11741 - IT PORTFOLIO MANAGER

  • İç müşteri ile yakın çalışarak; talep, beklenti ve ihtiyaçları anlamak, planlamak, önceliklendirmek ve tedarikçi ile paylaşmak, • İç müşteri, tedarikçi ve diğer departmanlar arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak, • Talep ve projelerin takip edilmesi ve raporlanmasında aktif rol almak, • Talep ve projelerin hedeflenen zaman planına uygun t...

  Detaylar : 12.11.2018 : FINANCE : TEPEBAŞI
 • 11860 - SENIOR EXPERT CS CORE NETWORK ENGINEER

  • Temel şebeke bileşenleri içindeki ses ve sinyalleşme sistemlerinin planlama faaliyetlerini yapmak, • Temel şebeke ücretlendirme akışındaki sistemlerin planlama faaliyetlerini yapmak, • Sorumluluk alanındaki servisler ile ilgili L3 problemleri takip etmek, • Sorumluluk alanındaki servisler üzerinde yapılan geliştirmelerin tasarım, analiz, test sor...

  Detaylar : 12.11.2018 : NETWORK TECHNOLOGIES : MALTEPE
 • 11290 - SENIOR FINANCIAL CONTROLLER SPECIALIST

  • BDDK, IFRS ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde şirket mali tablolarının hazırlanması • Şirket bütçenin hazırlanması ve takibi • Mali tabloların finansal analizlerinin yapılarak MIS, ALCO raporlarının hazırlanması, geliştirilmesi • Turkcell ile konsolidasyon sürecinin yürütülmesi ve paketlerin hazırlanması, kontrolü • TCMB, BDDK, Maliye Bakanl...

  Detaylar : 12.11.2018 : FINANCE : TEPEBAŞI