35
 • 13087 - INTERNATIONAL DIGITAL SERVICES SALES ACCOUNT MANAGER

  Ensures delivery of all financial targets including revenue, Responsible for developing and implementing account strategy, Establishes appropriate relationships with potential customers and leverages those relationships to win new business, Responsible for developing strong one-to-one long term relationships with key decision makers up to C ...

  Detaylar : 17.01.2020 : SALES : KÜÇÜKYALI
 • 12479 - SENIOR DIGITAL CHANNELS&SERVICES CUSTOMER EXPERIENCE MANAGER

  • Sorumlusu olduğu ürün /servisin insan odaklı tasarım bakış açısıyla baştan uca deneyimini tasarlamak, • Tasarlanan deneyiminin başta dijital kanallar olmak üzere tüm kanallarda kusursuz şekilde uygulanmasını sağlamak, • Müşteri kanal tercihlerini geleneksel kanallardan dijital kanallara kaydıracak projeleri hayata geçirmek, • Şirketin stratejik h...

  Detaylar : 17.01.2020 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KÜÇÜKYALI
 • 13102 - SENIOR TECHNICAL PRODUCT MANAGER

  • İş uygulamaları ve öğrenme çözümleri alanındaki ürün ve uygulamalara ilişkin analiz, teknik ürün yönetimi ve uygulama servis yönetiminin yapılması • Ortaya çıkan tüm gereksinimlerin süreçlerle uyumlu şekilde tüm proje paydaşlarıyla (iş birimleri, geliştirme ekipleri, tedarikçiler, iş ortakları, operasyon ekipleri, güvenlik ekipleri, vb.) birlikte...

  Detaylar : 17.01.2020 : DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS : KÜÇÜKYALI
 • 13057 - İHALE UZMANI

  İhale dosyasının hazırlanması, Hazırlanan dosyanın idari şartanmeye uygunluğu, Teminat mektubunun temini, Diğer idari evrakların temini, İhale sonrası sözleşmenin yasal zaman diliminde imzalanması, İhale sözleşmesinin kurumdan temini, İhale sürecindeki finansal işlemlerde; Geçici ve kesin teminatın alınması, Hakedişlerin zamanında yapılması, Manuel...

  Detaylar : 17.01.2020 : SALES : SÖĞÜTÖZÜ
 • 12894 - SENIOR PROCESS & DATA ENGINEER

  Uygulama Admini olarak ürün yönetimi kapsamında; Müşterilere verilen hizmetlerin kesintisiz ve istenilen kalitede uygulamanın çalışmasını sağlamak, Müşteri problemlerinde 2 seviye destek sağlamak ve yönettiği servisi 7/24 çalışır durumda tutmak, Uygulamayla ilgili gerekli otomasyon ve destek faaliyetlerini yürütmek, sistem bakım ve güncelleme, devr...

  Detaylar : 17.01.2020 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KARTAL
 • 13086 - CHANNEL SALES MANAGER

  Sorumlu olduğu perakende mağazaların performanslarını takip eder ve artırılması amacıyla gerekli aksiyonları alır, Sorumlu olduğu bölgede gerçekleşen ticari faaliyetlerde operasyonel karlılık analizleri yapar, Turkcell’ in perakende mağazalarında uyulmasını istediği hizmet standartlarının sağlanmasını kontrol eder, Turkcell İletişim Merkezi olmanın...

  Detaylar : 17.01.2020 : SALES : SAMSUN
 • 13147 - EXPERT PROJECT MANAGER

  Turkcell, Turkcell Grup Şirketleri ve Müşteri ile ilgili projelerde Proje Yöneticisi olarak görev alır, proje bazında ve proje süresince müşteri ve tüm proje paydaşları ile iletişimi yürütür. Proje ekibini oluşturur, proje planını hazırlar, projenin statüsünü takip ve kontrol eder, projeyi ve ekibi yönetir, projeyi raporlar. Proje Yönetim meto...

  Detaylar : 16.01.2020 : SALES : SÖĞÜTÖZÜ
 • 13131 - KAMU SATIŞ MÜDÜRÜ

  Kamu Satış Direktörlüğü genel, eğitim ve enerji kamu kurumlarına ait portföyleri yönetmek, Direktörlük hedef ve vizyonu doğrultusunda satış ekibinin yönetmek, Bağlı olan ekip elemanlarının yönetmek ve bu sektöre ait üst düzey raporlamaları yapabilmek, Şirket stratejisine uygun haftalık, aylık ve yıllık planlamaları yapmak, Kendine bağlı person...

  Detaylar : 16.01.2020 : SALES : SÖĞÜTÖZÜ
 • 13129 - SATIŞ MÜDÜRÜ

  Belirlenen aylık, çeyrek bazında ve yıllık bölge hedefleri doğrultusunda saha hedeflerini Grup Bölge Müdürü ile birlikte belirlemek ve raporlarla takip etmek, Bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar planlamak ve bu aksiyonların hayata geçirilmesini sağlamak, Sahasındaki önemli kurum, kuruluş ve kişiler ile temas içinde olmak, bunlarla ilgili sorun ve...

  Detaylar : 16.01.2020 : SALES : TEPEBAŞI
 • 13097 - SATIŞ PORTFÖY YÖNETİCİSİ

  Kobiler ile olan ilişkilerin yönetilmesi ve yeni iş fırsatlarının geliştirilmesi, Çapraz satış ve yukarı satış servisleri için gerekli olan aksiyonların geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi, Müşteri memnuniyetinin koordinasyonu ve garanti altına alınması, Ürün, servis ve çözümlerin müşterilerde konumlandırılması, Kobiler için Müşteri Yönetim p...

  Detaylar : 16.01.2020 : SALES : TEPEBAŞI
 • 13107 - SATIŞ PORTFÖY YÖNETİCİSİ

  Kobiler ile olan ilişkilerin yönetilmesi ve yeni iş fırsatlarını geliştirmek, Çapraz satış ve yukarı satış servisleri için gerekli olan aksiyonları geliştirmek, uygulanmak ve yönetmek, Müşteri memnuniyetinin koordinasyonu garanti altına almak, Ürün, servis ve çözümleri müşterilerde konumlandırmak, Kobiler için Müşteri Yönetim planlarını gelişt...

  Detaylar : 16.01.2020 : SALES : TRABZON
 • 13154 - DEVELOPER

  IoT ekibinde çalışır. Turkcell’in IoT platformlarının ve bunlar üzerinde çalışan servislerin gerektirdiği teknolojileri araştırır ve optimum (yüksek performans, düşük maliyet) mimariyi / çözümü alt sistemleri ile birlikte tasarlar Tasarlanan çözümü (world class) geliştirir, birim testlerini yapar ve operasyona çözüm için destek verir. Zaman içeris...

  Detaylar : 15.01.2020 : DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS : KÜÇÜKYALI
 • 12145 - KIDEMLİ SÜREÇ VE VERİ MÜHENDİSİ

  Uygulama Admini larak ürün yönetimi, Müşterilere verilen hizmetlerin kesintisiz ve istenilen kalitede uygulamanın çalışmasını sağlamak, Müşteri prblemlerinde 2 seviye destek sağlamak ve yönettiği servisi 7/24 çalışır durumda tutmak, Uygulamayla ilgili gerekli tmasyn ve destek faaliyetlerini yürüt...

  Detaylar : 15.01.2020 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KARTAL
 • 12928 - SENIOR MONITORING & AUTOMATION SYSTEMS SPECIALIST

  Turkcell 2G&3G&LTE, SOL , ICT ve hizmet vermek üzere anlaşılan grup şirketlerin (BEST, KKTCELL, Astelit, Global Bilgi ve TTech vb) şebeke sürekliliğinde ve IT operasyonunda kullanılan sistemsel çözümleri kesintisiz çalışır ve değer üretir durumda tutar, kurulum ve işletimini üstlenir, bakım antlaşmalarını yönetir, • Veri / operasyon kalitesini artt...

  Detaylar : 15.01.2020 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KARTAL
 • 13103 - YAPAY ZEKA MÜHENDİSİ

  • Turkcell’in geleneksel Telekom Operatöründen Dijital Operatöre dönüşmesi yolunda yapay zekâ alanında ürün geliştirilmesi, • Dijital Servisler ve Çözümleri için yapay zekâ tabanlı çalışmalarının hayata geçirilmesi, • İç ve dış müşteriye yönelik özel ürün geliştirilmesi, • Dijital Servis ve Çözüm ürünleri kapsamında talep edilen « Big Data, yapay z...

  Detaylar : 14.01.2020 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KÜÇÜKYALI
 • 13153 - FINANCIAL APPLICATIONS ENGINEER

  işlettiği servis ve platformların günlük/periyodik bakım ve destek faaliyetlerini yürütür, Operasyonel faz liderliği (OFL) kapsamında proje sürecine dahil olur, servisin işletim ve operasyonel kalite standartlarına uygunluğunu garanti altına alır, İşlettiği servis ve platformların iyileştirme alanlarını belirler, değerlendirir ve hayata geçirilmesi...

  Detaylar : 14.01.2020 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KARTAL
 • 13148 - SENIOR DATA ANALYTICS ENGINEER

  • Operasyonel Faz Liderliği (OFL) kapsamında proje sürecine dahil olup servis ve platformların günlük/periyodik bakım ve destek faaliyetlerini kalite standartlarına uygun yürütür, • İşlettiği servis ve platformların iyileştirme alanlarını belirler/ değerlendirir ve hayata geçirilmesi için gereken koordinasyonu sağlar, • ...

  Detaylar : 14.01.2020 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KARTAL
 • 12222 - KIDEMLİ ORTA KATMAN UYGULAMA MÜHENDİSİ

  • İş birimlerinin hedeflerini, teknik ihtiyaçları ve iyileştirme alanlarını gözeterek sorumluluğundaki uygulama ve süreçlerinin takibini yapmak, • Maliyet düşürücü aksiyonları da gözeterek ihtiyaçlar doğrultusunda sahibi olduğu servislerin bütcesini planlamak • Yönettiği uygulamaların SLA lerini oluşturmak ve t...

  Detaylar : 14.01.2020 : CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES : KARTAL
 • 12548 - YAZILIM UZMANI

  • IoT ekibinde çalışır. • Turkcell’in IoT platformlarının ve bunlar üzerinde çalışan servislerin gerektirdiği teknolojileri araştırır ve optimum (yüksek performans, düşük maliyet) mimariyi / çözümü alt sistemleri ile birlikte tasarlar • Tasarlanan çözümü (world class) geliştirir, birim testlerini yapar ve operasyona çözüm için destek verir. • Zama...

  Detaylar : 13.01.2020 : DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS : KÜÇÜKYALI
 • 13075 - SENIOR SUBSIDIARIES FINANCIAL CONTROLLER

  Turkcell grup şirketlerinin finansal verilerini analiz eder, yapılan analizlerle ilgili üst yönetime rapor hazırlar, Turkcell grup şirketlerinin üst yönetim için hazırlamış olduğu raporları kontrol eder, gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar, "Turkcell Group Accounting Policy"nin bütün grup şirketlerinde uygulanmasını sağlar, Turkcell gru...

  Detaylar : 10.01.2020 : FINANCE : KÜÇÜKYALI