12790 - KIDEMLİ RADIO NETWORK PLANLAMA VE OPTİMİZASYON MÜHENDİSİ
: TURKCELL
: NETWORK TECHNOLOGIES
: REGIONAL OPERATIONS MARMARA / ACCESS NETWORK ASIA / RADIO NETWORK ASIA
: MALTEPE
o Elektronik & Haberleşme veya Elektrik-Elektronik Mühendisi,
o GSM alanında en az 3 yıl tecrübesi olan,
o Tercihen Ericsson 3G&4G deneyimi olan,
o Tercihen Atoll/Asset, OSS, TEMS, Actix, Mapinfo bilgisi olan,
o İyi derecede İngilizce bilen,
o Tercihen yazılım geliştirme konusunda tecrübeli,
o Tercihen Proje yönetimi konusunda tecrübeli,
o En az 3 senelik ehliyet ve aktif sürüş deneyimi olan,
o Tercihen SRC belgesine sahip,
o Teknik bakışı ve yaratıcılık yönü güçlü,
o Seyahat engeli olmayan,
o Yükseklik korkusu olmayan,
o Planlama ve organizasyon becerisi olan,
o Çevresiyle rahat ilişkiler kurabilen,
o Kendini geliştirmeye ve öğrenmeye istekli,
o Askerlik hizmetini tamamlamış.
o Radyo şebekesini istatistikleri ve parametreleri ile performansını sürekli gözlem altında tutar, saha testleri gerçekleştirir, gerçekleştirilen testleri inceler, radyo optimizasyon ve performans toollarını kullanır, bu toolların geliştirilmesine katkıda bulunur ve bu çalışmaların sonucunda aksiyonlar üretir,
o Radyo Şebekesi operasyonel verileri ile müşteri talep ve şikayetlerini de gözönünde bulundurarak servis kalitesi ve sürekliliğini sağlamak amacıyla planlar üretir, planların sonucu olan operasyonların gerçekleştirilmesini sağlar, var olan şebekeyi günün koşullarına ve abone ihtiyaclarına göre geliştirecek girdileri oluşturur, stratejik öncelikler doğrultusunda bölgesel detay yatırım planlarını oluşturur ve uygular,
o Radyo şebeke servis ve kalite sürekliliğini sağlamak üzere ihtiyaç duyulan yer ve zamanda mobil istasyonu, yeni baz istasyonu eklemek / sökmek, hücre ilavesi/eksiltmesi, BTS tip değişikliği, Repeater eklemek/sökmek TRU ilavesi/eksiltmesi, anten konfigürasyon değişikliği vb. uygulamaları yapmak amacıyla gerekli planlama, dizayn faaliyetlerini ve saha çalışmalarını yapar, veritabanları ile bu çalışmaları iş akışına dönüştürür ve bu sürecin tamamında kullanılan planlama yazılım ve veritabanlarının güncelliğini sağlar,
o Yatırım planlarına girdi oluşturan malzeme planlarını belirli dönemler halinde hazırlar,
o Optimizasyon ve tesis çalışmalarında istasyon kesinti aralığının belirlenmesi, hücre performansını etkileyen problemlerinin tespiti ve çözümü ile ilgili koordinasyon sağlar,
o Radyo Şebekesi frekans planlarını hazırlar planlamayı etkileyen Radyo Şebekesi parametrelerini ve GSM feature larını belirler, değiştirir ve optimize eder,
o İlgili gruplarla birlikte BSC servis sahalarını belirler, teknoloji ve şebeke ihtiyaçları doğrultusunda GSM feature larını test edilmesi, sonuçlarının analizi ve uygulanabilirliğine karar verir,
o Baz İstasyonlarının şebekeye eklenmesi veya mevcut hücrelerin verilerinin değiştirilmesini yapar,
o Abone talep ve şikayetlerini değerlendirir, optimum çözümün bulunması ve abone şikayetine ilişkin geri bilgilendirme sürecine katılım sağlar,
o In-Building, FLP vb Radyo Şebekesi bütününde proje sistematiği içinde yapılan çalışmalara fonksiyonu çerçevesinde katkı sağlar ve projenin bitişi ile tüm operasyonel sorumluluklarını yürütür.
: Professional
: MANAGER
: 28.10.2019