12427 - KIDEMLİ TEKNİK ÜRÜN YÖNETİCİSİ
: TTECH
: DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS
: DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS TECHNOLOGY / DIGITAL COMMUNICATION SERVICES&APPLICATIONS TECHNOLOGY /
: KÜÇÜKYALI
• Üniversitelerin Bilgisayar veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun
• İyi derecede İngilizce bilen
• Tercihen 5 yıl ve üzeri sektör, 2 yıl ve üzeri teknik ürün yönetimi deneyimine sahip
• Dijital servisler konusunda dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip eden ve bu alanlara ilgi duyan
• Telekom yönetmelikleri konusunda bilgi sahibi
• Agile çalışma yöntemleri konusunda bilgi sahibi
• Teknoloji konusundaki bilgi birikimi ile iş birimlerinin ihtiyaçlarını yönlendirebilen
• Analitik düşünme yeteneğine sahip, neden-sonuç ilişkisini kurabilen
• Önceliklendirme, planlama, aksiyon takibi ve raporlamayı etkin olarak yapabilen
• Belirsizlikleri ve hızlı değişimleri yönetebilen, yeniliklere açık
• Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişmiş, ikna kabiliyeti yüksek
• İyi bir takım oyuncusu olan
• Spor ve toplum uygulamaları için stratejilerin oluşturulması, teknik yol haritalarının belirlenmesi, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi
• Müşterilerin ihtiyaçlarına ve iş birimlerinin önceliklerine göre ön değerlendirmelerin, teknik fizibilitelerin yapılması, iş birimlerinin yönlendirilmesi ve çalışma planlarının oluşturulması
• İş analizlerinin yapılması, ilgili birimler (Hukuk, Finans, Fraud, Gelir Güvencesi & Bilgi Güvenliği) ile mutabakatın sağlanması, ihtiyaçların ve süreçlerin tanımlanması
• UX/UI ile ilgili çalışmaların ajans ve tasarım ekipleriyle birlikte gerçekleştirilmesi
• Teknik analizlerin yapılması, analiz faz lideri olunan projelerde diğer analiz çalışmalarının koordine ve konsolide edilmesi
• Test senaryolarının belirlenmesi, fonksiyonel testlerin yapılması ve son kullanıcı testlerinin yapılmasının sağlanması ve koordinasyonu
• Yatırım bütçe kalemlerinin oluşturulması ve yönetilmesi
• Kapasite planlamasının yapılması
• Yeni ürünler ile ilgili RFP’lerin hazırlanması, Proof of Concept çalışmalarının yürütülmesi ve ürün seçiminin yapılması
• Bilgi Güvenliği Politikaları’na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıkları ile ilgili gerekli çalışmaların yürütülmesi
• İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutulması, İş Sürekliliği için gerekli çalışmalarının yürütülmesi
• Arge rol ve sorumlulukları kapsamında akademik, teknik makaleler hazırlanması ve patent çalışmalarının yürütülmesi
: Professional
: MANAGER
: 09.08.2019