11800 - YAZILIM MÜHENDİSİ
: TTECH
: CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES
: GOVERNANCE&ENTERPRISE&NETWORK SOLUTIONS / ENTERPRISE SOLUTIONS MANAGEMENT / ENTERPRISE SOLUTIONS MANAGEMENT
: KÜÇÜKYALI
• Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Matematik Mühendisliği mezunu,
• En az 3 sene IT tecrübesi olan,
• Object Oriented Programming and Design Patterns konusunda tecrübeli, client Server mimarisini bilen tercihen yüksek performanslı, multi-threaded uygulamalar yazma konusunda deneyimli,
• ORM araçları konusunda tecrübeli,
• Asp.net MVC, .Net Core, C#, WebApi, Entitiy Framework, JQuery, Angular, HTML, CSS konularında bilgi sahibi,
• MS SQL (View, Stored Procedure, SQL/TSQL) veri tabanında tecrübeli, performans analizi yapabilen,
• Yazılım proje yönetim süreçleri ve çevik metodolojiler (Scrum, Kanban) konusunda bilgi sahibi,
Tercihen;
o Microservis, Container mimariler üzerinde tecrübe sahibi,
o Açık Kaynak kodlu ilişkisel veritabanları (Postgresql vb.) ile ilgili bilgi sahibi,
o Açık Kaynak kodlu, farklı amaçlara hizmet eden araçlarda tecrübeli (Elastic Search, Mongo, Redis vb.),
o Unit test, kod kalitesi konularında yetkin ve deneyimli,
o Devops süreçlerinde deneyimli,
o Makine Öğrenmesi ve Sanal Gerçeklik konularında hevesli,
• İletişim yetenekleri yüksek, takım çalışnasına uyumlu ,
• İyi derecede İngilizce bilen,
• Erkek adaylar için askerlik durumu olmayan.
• Ürün ve çözümlerin yazılım mimarisini, teknik ve fonksiyonel yol haritasını belirler, tüm yazılım ve geliştirme yaşam döngüsünden (SDLC - yaratılması, yaşatılması ve gerektiğinde dönüştürülmesi ya da sonlandırılması) sorumludur,
• Müşteri iş ihtiyaçları doğrultusunda, ürün ve çözümleri geliştirir. İş birimlerinden gelen taleplerin tasarım-geliştirme safhalarının müşteri odaklı ve rekabete uygun hızda ardı ardına geliştirilmesini sağlar,
• Sorumluluk sahasındaki yazılımların istenen kalitede üretilmesini sağlar, kalite stratejilerini belirler,
• Sorumlu olduğu alanlardaki geliştirmelere ilişkin performans testleri ve test otomasyonlarından sorumludur,
• Geliştirme faaliyetlerini iş süreçlerine uygun olarak gerçekleştirerek dökümante eder,
• Sorumlusu olduğu altyapılar ile ilgili süreçlere ilişkin ihtiyaçların analiz incelemesini (review’unu) gerçekleştirir, teknik tasarımları oluşturur, proje planlarını detaylandırır, geliştirme (development) fazını yürütür ve test destek aşamalarında görev alır. Devreye alımda on-site ve on-call destek verir, olası soru ve sorunlar konusunda hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlar,
• Devreye alım sonrası destek ve kod değişikliği gerektiren konularda ilgili yazılımların gerçekleştirilmesinden sorumludur,
• Yönetmekte olduğu birimin sorumluluğundaki kaynak planlamasını, şirket hedeflerine ve finansal takvime uygun şekilde yapar,
• Uygulanabilir teknoloji, ürün ve çözümlerin oluşturulmasına yönelik öncelikle Turkcell Grup ihtiyacının yaratılması ve ticari çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur,
• AR-GE vizyonu kapsamında ürünleştirme fırsatlarını bütünsel bir bakış açısı ile gözetir ve gerekli yatırımlara karar verir,
• Sorumluluk alanındaki vizyon, hedef ve stratejileri belirler,
• Uygulama yol haritalarının ve uygulama planının gerektirdiği kararlarının alınmasını sağlar ve takibini yapar.


: Professional
: MANAGER
: 16.12.2019