12929 - KIDEMLİ RADİO NETWORK PLANLAMA VE OPTİMİZASYON MÜHENDİSİ
: TURKCELL
: NETWORK TECHNOLOGIES
: REGIONAL OPERATIONS NORTH&EAST / ACCESS NETWORK ERZURUM VAN / RADIO&TRANSPORT NETWORK ERZURUM
: ERZURUM
Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun,
Minimum 2 yıl iş deneyimine sahip,
İyi derece İngilizce bilgisine sahip,
Analitik düşünebilen,
Takım çalışmasına yatkın,
Askerlik problemi olmayan
Radyo Şebekesi ile ilgili Turkcell stratejilerinin, sorumluluk bölgesinde hayata geçirilmesini sağlar.
Radyo Şebeke yıllık yatırım ve bütçe planlama çalışmalarına, bölge gerçekleri doğrultusunda yön verir. Onaylanan yatırım planlarının, bütçe disiplini içerisinde gerçekleştirilmesini sağlar.
Bölgesel Radyo Şebeke projelerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanmasını yapar, ilgili süreçlerin takibi ve koordinasyonunu sağlar.
Radyo Şebekedeki servis kalitesini iyileştirmeye yönelik planları yapar/yaptırır ve uygulatır. Bu amaçla şebeke istatistik verilerini (INSPECTOR, SMARTNET, CEM) ve planlama araçlarında yaptığı prediction analizlerinin verilerini (ATOLL) kullanır.
Anahtar performans göstergelerine yönelik belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlar. Bu amaçla yapılan kurulum ve optimizasyon çalışmalarından birinci derecede sorumludur.
Rekabette lider olmak/kalmak için gerekli bölgesel planlamayı yapar, ilgili tüm bölümler ile eşgüdüm içerisinde hayata geçirilmesini sağlar.
Yeni radyo şebeke teknoloji katmanlarının planlamasını ve optimizasyonunu yapar (4.5G, U900, vs...).
Mevcut radyo şebeke katmanlarında ihtiyaç duyulan ek istasyon kurulumlarının planlamasını yapar, sahaya uygulanmasını takip ve koordine eder.
Şebeke servis kalite ve sürekliliğini sağlamak üzere, mevcut istasyonlarda modernizasyon çalışmaları planlar (hücre ilavesi/eksiltmesi, eNodeB/NodeB/BTS tip değişikliği, repeater eklemek/sökmek TRU ilavesi/eksiltmesi, anten konfigürasyon değişikliği, vs.).
Radyo Şebekesine yönelik yeni nesil teknoloji ve çözümlerin (Pico cell, Femto cell, Small cell, DAU-DAS, C-RAN, LTE Vb…) saha planlamasını ve kullanılmasını sağlar.
Müşteri şikayetlerinden birinci derecede sorumludur. Müşteri şikayetleri sayılarını azaltmak için, proaktif bir yaklaşımla uygun stratejileri belirler ve planlama faaliyetlerini gerçekleştirir. Oluşan müşteri şikayetlerini en hızlı ve en verimli şekilde çözebilmek için aksiyon planlarını belirler, yapar/yapılmasını koordine eder. Radyo şebeke kaynaklı olmayan şikayetlerin çözümü için ilgili ekipleri koordine eder.
Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanmasını, risklerinin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlar.
İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutar, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alır; alternatif planlar hazırlar ve uygular; kritik dokümanları güncel tutar ve ulaşılabilirliğini sağlar.
Turkcell ve Grup Şirketlerine ait bilgi sistemlerinde yer alan her türlü veri ile görevi nedeniyle herhangi bir şekilde elde ettiği/vakıf olduğu Turkcell’e, Grup Şirketleri’ne ve bunların çalışan ve/veya müşterilerine ait tüm verilere ilişkin olarak; işvereni Şirket tarafından iletilen talimatlara ve başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranır.
Bu verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu verileri sadece görevi kapsamındaki işle ilgili konularda ve ihtiyaçla orantılı olarak kullanır ve sadece işin yürütülmesi için bilmesi gereken personelle, işin ifası için gereken nispette paylaşır.
Şebekenin ve kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden belirli bir risk olması durumunda bu risk hakkında Turkcell ve Grup Şirketini etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirir
: Professional
: MANAGER
: 19.11.2019