12424 - DEVELOPER
: TTECH
: CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES
: GOVERNANCE&ENTERPRISE&NETWORK SOLUTIONS / DEVOPS&PLATFORM SOLUTIONS / NT SERVICE DEVELOPMENT
: KÜÇÜKYALI
• Üniversitelerin tercihen Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Matematik Mühendisliği mezunu,
• 2 yıl ve üzeri IT tecrübesi olan,
• Object Oriented Programming and Design Patterns konusunda tecrübeli,
• Client Server mimarisini bilen tercihen yüksek performanslı, multi-threaded uygulamalar yazma konusunda deneyimli,
• ORM araçları konusunda tecrübeli,
• Asp.net, C#, MVC and Web Forms, WebApi, Windows Service , JavaScript, JQuery, Angular, HTML, CSS konularında bilgi sahibi,
• MS SQL (View, Stored Procedure, SQL/TSQL) veri tabanında tecrübeli,
• Tercihen Web servis ve web uygulama geliştirme araçlarına hakim,
• Microservis, Multitenant, Container mimariler üzerinde tecrübe sahibi,
• Açık Kaynak kodlu ilişkisel veritabanları (Postgresql vb.) ve farklı amaçlara hizmet eden araçlarda tecrübeli (Elastic Search, Mongo, Redis vb.),
• Devops süreçlerinde deneyimleri olan,
• Yazılım proje yönetim süreçleri ve çevik metodolojiler konusunda bilgi sahibi,
• İletişim yetenekleri yüksek,
• İyi derecede İngilizce bilen,
• Takım çalışmasına yatkın ve baskı altında bile sonuç odaklı çalışabilecek,
• Sürekli öğrenerek kendini yenileyen, problem çözmekten zevk alan, sonuç odaklı, araştırmacı ve yeniliklere açık olan,
• Analitik yetkinliği güçlü,
• Erkek adaylar için askerlik durumu olmayan.

• Ürün ve çözümlerin yazılım mimarisini, teknik ve fonksiyonel yol haritasını belirler, tüm yazılım ve geliştirme yaşam döngüsünden (SDLC - yaratılması, yaşatılması ve gerektiğinde dönüştürülmesi ya da sonlandırılması) sorumludur,
• Müşteri iş ihtiyaçları doğrultusunda, ürün ve çözümleri geliştirir. İş birimlerinden gelen taleplerin tasarım-geliştirme safhalarının müşteri odaklı ve rekabete uygun hızda ardı ardına geliştirilmesini sağlar,
• Sorumluluk sahasındaki yazılımların istenen kalitede üretilmesini sağlar, kalite stratejilerini belirler,
• Sorumlu olduğu alanlardaki geliştirmelere ilişkin performans testleri ve test otomasyonlarından sorumludur,
• Geliştirme faaliyetlerini iş süreçlerine uygun olarak gerçekleştirerek dokümante eder,
• Sorumlusu olduğu altyapılar ile ilgili süreçlere ilişkin ihtiyaçların analiz incelemesini (review’unu) gerçekleştirir, teknik tasarımları oluşturur, proje planlarını detaylandırır, geliştirme (development) fazını yürütür ve test destek aşamalarında görev alır. Devreye alımda on-site ve on-call destek verir, olası soru ve sorunlar
konusunda hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlar,
• Devreye alım sonrası destek ve kod değişikliği gerektiren konularda ilgili yazılımların gerçekleştirilmesinden sorumludur,
• Yönetmekte olduğu birimin sorumluluğundaki kaynak planlamasını, şirket hedeflerine ve finansal takvime uygun şekilde yapar,
• Uygulanabilir teknoloji, ürün ve çözümlerin oluşturulmasına yönelik öncelikle Turkcell Grup ihtiyacının yaratılması ve ticari çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur,
• AR-GE vizyonu kapsamında ürünleştirme fırsatlarını bütünsel bir bakış açısı ile gözetir ve gerekli yatırımlara karar verir,
• Sorumluluk alanındaki vizyon, hedef ve stratejileri belirler,
• Uygulama yol haritalarının ve uygulama planının gerektirdiği kararlarının alınmasını sağlar ve takibini yapar.
: Professional
: MANAGER
: 13.12.2019