13265 - HR SOLUTIONS MANAGER
: TTECH
: CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES
: GOVERNANCE&ENTERPRISE&NETWORK SOLUTIONS / ENTERPRISE SOLUTIONS MANAGEMENT /
: KÜÇÜKYALI

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS), Matematik, İstatistik vb. 4 yıllık bölümlerinden mezun,
Tercihen yüksek lisans ve/veya MBA yapmış,
Tercihen Telekomünikasyon/Bankacılık/Finans sektöründe minimum 7 yıllık IT tecrübesi olan,
ERP ve HR sistemleri, dijital kanallarda deneyim sahibi olan,
Yüksek analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, yaratıcı, sonuç ve çözüm odaklı,
Yazılım yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği en iyi uygulamaları konusunda (kodlama standartları, konfigürasyon yönetimi, yazılım inşa süreçleri, test otomasyonu ve operasyon) tecrübe sahibi,
Yazılım mimarisi, web servisleri, entegrasyon araçları konularında tecrübeli,
Çevik yazılım pratiklerine hakim ve tecrübesi olan,
Vizyoner ve yeniliklere açık,
Etkin zaman yönetimi ile yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen,
Çok iyi düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip,
İyi derecede İngilizce bilgisi olan,
Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış olan.
Turkcell ve Grup Şirketlerinin kullandığı İnsan Kaynakları, Kurumsal Bilgi Yönetimi, Kurumsal İş Akışı ve Portal servislerinin planlama, servis yönetimi, konumlandırma, tasarım, geliştirme, ihtiyaç analizi, kurulum, kalite güvencesi, bütçe yönetimi, bakım ve işletme fonksiyonlarını yürütür, sistemler üzerindeki geliştirmelerin gerçekleştirilmesi sağlar,
Yönettiği uygulama portföyüyle ilgili sektörel gelişmeleri ve değişen iş ihtiyaçlarını takip eder, orta ve uzun vadeli yol haritalarını çıkartır, buna uygun olarak teknolojik, süreçsel ve organizasyonel dönüşümlere liderlik eder,
İlişkide olduğu iş birimlerinin stratejilerine uygun olarak yıllık iş planlarının ve bunların gereksinimlerinin (kaynak, bütçe, zaman vb.) yapılmasını ve etkin uygulanmasını sağlar,
İhtiyaç/ problem/ iyileştirme tespiti, çözüm üretme ve çözümün maliyet odaklı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlar,
Yıllık yatırım bütçesini hazırlar ve planlanan-gerçekleşen bütçe takibini gerçekleştirir,
Organizasyonu altında olan ekibin bağlı bulunduğu fonksiyon hedeflerine (operational excellence, productivity, vb.) uygun olarak yönetilmesini sağlar,
Çözümü oluşturmak amacıyla tedarikçilerle ilişkileri yürütür,
Yeni teknik ürünler için RFP ve Proof of Concept çalışmalarını, ürün seçimini yürütür, satın alma süreçlerini ve tedarikçilerle gerçekleşen sözleşme süreçlerini destekler,
Teknik Satın Alma birimlerine tedarikçi değerlendirmelerinde destek olur ve girdi sağlar,
Operasyon süreçleriyle ilgili faaliyetlerin etkin yönetilmesini, dış kaynak performans ve verimliliğinin arttırılmasını sağlar,
SOX ve Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanmasını, risklerinin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlar. Teknik sahibi olduğu bilgi varlıklarının güvenliğinden iş sahibine karşı sorumludur; bu konuda düzenli bilgi akışını sağlar.
: Manager
: MANAGER
: 22.02.2020