12907 - SENIOR DEVELOPER
: TTECH
: DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS
: DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS DV / BIP TECHNOLOGIES /
: KÜÇÜKYALI
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun,
En az 5 yıl ve üzeri yazılım geliştirme deneyimine sahip,
Java dilini ileri derecede bilen,
REST/JSON, SOAP, WS, teknolojileriyle çalışmış,
Jquery Angular Js gibi front end teknolojileri konusunda bilgi sahibi
Spring, Kafka gibi Java teknolojilerine hakim,
Temel Linux console komutlarına aşina
Nesne tabanlı geliştirme, design patterns konularını çok iyi bilen,
Yüksek trafik altında çalışan gerçek zamanlı uygulama tasarlama ve geliştirme konusunda deneyimli,
Yedeklilik, ölçeklenebilirlik ve kod kalitesi konularında çalışmış,
Oracle, MySQL gibi RDBMS çözümlerine hakim,
Cassandra, MongoDB, Hadoop gibi NoSQL teknolojiler konusunda bilgi sahibi,
Redis, Coherence, Hazelcast, Memcache tarzı in memory cache sistemleri konusunda deneyimli,
Stash, Git, SVN gibi code repository uygulamarını kullanmış,
JUnit/CUnit gibi unit test framework’leri konusunda çalışmış,
Network düğümleri (loadbalancer, router, firewall, DNS) ve bunların fonksiyonları konusunda bilgili,
Tomcat, Glassfish, Weblogic, gibi uygulama sunucuları ile çalışmış,
İyi derecede İngilizce bilen,
Sosyal ve organizasyonel ilişkilerde başarılı; değişik durumlar, farklı projeleri ve değişen öncelikleri başarıyla ele alabilen,
Dünya ölçeğinde çözüm ve uygulamalar çıkartma tutkusuyla, sık iterasyonlar çıkartabilen.
Lokasyon temelli projelerde bulunmuş olması tercih sebebi.
Ödeme sistemleri projelerde bulunmuş olması tercih sebebi.
Java tabanlı web ve standalone uygulamaların uçtan uca (full stack) geliştirilmesi,
Analiz ekiplerince yapılan analizlere uygun sistemsel tasarımların yapılması, teknik tasarım dokümanlarının hazırlanması,
Spesifikasyonları netleştirip detaylandırmak ve tahmini efor vermek için ürün yöneticileri ile iletişim yürütülmesi,
İlk spesifikasyon hazırlanmasından, ürünün geliştirilmesine, devreye alınması ve bakımına dek tüm proje hayat döngüsüne katılınması,
Geliştirilecek uygulamanın, modüllerinin tasarımı, uygun mimarinin ve istemci/sunucu ve veritabanı birimleri arası etkileşimin belirlenmesi, unit testlerin yazılması, peer code review işlemlerinin yapılması,
Mevcut ve yaklaşan yeni teknolojilerin araştırılması, değerlendirilmesi ve ekiple paylaşılması,
Kompleks sistem ve entegrasyon problemlerine çözüm oluşturulması,
Diğer ekip üyelerinin de ürünü sürdürebilmesi için çalışmaların dokümante edilmesi,
Test ve devreye alım gibi adımların başarılı olarak tamamlandığını izlemek ve bu adımlardaki olası sorunları çözmek için gereken aksiyonların alınması,
Yeni özellikler/kurgular geliştirmek veya mevcut uygulamaları ve süreçleri iyileştirmek için yeni fikirleri üretmek, fikirleri gösterebilmek için gerektiğinde PoC uygulamaların geliştirilmesi.
: Professional
: MANAGER
: 16.12.2019