12914 - OPERATIONS & DEPLOYMENT MANAGER
: TURKCELL
: NETWORK TECHNOLOGIES
: REGIONAL OPERATIONS SOUTH&WEST / ACCESS NETWORK ANTALYA MUGLA / MOBILE & FIXED OPERATIONS & DEPLOYMENT MUGLA
: MUĞLA
Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden mezun,
Bölge Operasyon ekiplerinde çalışmış,
Sabit şebeke planlama, kurulum-montaj, bakım ve işletme bilgisine sahip,
Vendor, BÇO yönetimi tecrübesi olan,
CAPEX-OPEX bütçe yönetimi yapmış,
Regülatif ve süreçsel uyumluluklar konusunda bilgili,
Müşteri şikayetleri yönetiminde deneyimli,
İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip,
Minumum 10 yıllık sektör tecrübesi,
Turkcell Grupta minimum 1 yıldır çalışıyor olan.
Turkcell mobil/sabit şebekesinin kesintisiz ve kaliteli hizmet vermesi amacıyla sorumluluk alanına giren coğrafyada mobil ve sabit tesis, montaj, bakım ve işletme faaliyetlerini yönetmek; ikinci müşteriden gelen talepleri teknik değerlendirme sonrasında karara bağlamak.
Turkcell mobil şebeke yatırım planı ve ikinci müşteri ihtiyaçları çerçevesinde oluşan yatırım planını sahaya uygular, bütçesini yönetir ve raporlar. Sabit şebekeye ait tüm aktif bileşenlerin (SDH, DWDM, R/L,Router,Switch,GPON&DSLAM, RB,SES,VİDEO,OLT,MGW ,VSAT vs) kurulumlarını, kabullerini ve revizyon işlerini birinci derece sorumlu olarak yönetir.
Mobil/Sabit Roll-out planına uygun montaj/demontaj planı yaparak mobil saha montajlarının, POP noktalarının, kulelerin ve enerji tesislerinin plana uygun olarak zamanında; yürürlükteki şartname, prosedür ve yönetmelikler uyarınca, hedeflenen ortalama maliyetler içinde tesis edilme işini yönetir ve koordine eder. BTK yönetmeliğine tabi olan tüm operasyonel faaliyetler için BTK ile resmi prosedüre uygun olarak işlemleri yürütür.
Bölge CAPEX ve OPEX bütçesinde etkin yönetim ve tasarruf sağlar.
Mobil/sabit şebeke malzeme ve envanter takibi ve kontrolünü CO grubu ile koordineli olarak yönetir.
Kurulan Altyapının kabullerini organize eder tespit edilen eksiklikleri gidermek için koordinasyonu sağlar.
Şebeke Tesis, Kurulum ve Bakımı ile ilgili dış kaynakların (Yüklenici, Tedarikçi, BÇO) genel yönetimini yapar. Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması için gerekli girdileri, ilgili ekiplerin ortak belirlediği KPI ve SLA uyumuna uygun iş yapılması sürecini yönetir.
Mobil ve Sabit şebekenin sürekli ve çalışır durumda olmasından birinci derece sorumludur. Buna yönelik enerji ve altyapı iyileştirme planlarını yapar ve uygulamalarını yönetir. (Bakım faaliyetlerini yönetir.)
Mobil/Sabit harici alarm arıza, yönetiminden birinci derecede sorumludur. NOC bilgilendirmesi sonrası fiber arızanın tüm süreçlerini yönetir.
ISG ile ilgili BÇO, MÇO Vendor vb bütün paydaşlarını aynı bilgi seviyesine ulaştırmak ve gerekli önleyici faaliyetleri aldırmak ve gerekirse ilgili gruplara bilgilendirme sürecini yönetir.
Kurumsal ve bireysel satış ekipleri ile öncelikler ve müşteri ihtiyaçları için gerekli koordinasyonu sağlar ve aksiyon alır.
İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutar, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alır; alternatif planlar hazırlar ve CSI birimine sunar.
: Manager
: MANAGER
: 22.11.2019