13006 - SENIOR CUSTOMER EXPERIENCE PERFORMANCE&PROGRAM MNGT. MANAGER
: TURKCELL
: CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES
: CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT / PERFORMANCE & PROGRAM MANAGEMENT /
: KÜÇÜKYALI
- Üniversitelerin tercihen Mühendislik veya Tasarım bölümlerinden mezun,
- Müşteri deneyim yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyimli ve İnsan Odaklı tasarım konusunda bilgi sahibi olan,
- Proje yönetimi süreçlerine hakim,
- İyi derecede (yazılı/sözlü) İngilizce bilgisi olan
- Sunum ve müzakere becerileri yüksek,
- Etkili iletişim ve ikna becerilerine sahip, takım çalışmasına yatkın,
- Analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözme konusunda yetenekli,
- Müşteri odaklı düşünebilen, yaratıcı, bireysel motivasyonu yüksek ve sonuç odaklı,
- MS Office programlarına hakim,
- İnisiyatif alma becerisine sahip, proaktif ve inovatif yaklaşım sergileyebilen,
- İç ve dış partilerle etkin iletişim kurup, geliştirebilen.
Müşteri Deneyimi stratejilerine paralel olarak, şirket içinde bir çok farklı fonksiyon ve ekip ile etkileşimde olunarak yürütülecek stratejik projelerın yönetimini yapar ve üst yönetime raporlanmasından sorumludur,
Turkcell Strateji ekibi ile, YK, CXO, seviyesinde takip edilen konularda müşteri deneyimi bilgi paylaşımında ana kontaktır. Aylık takip edilen raporlara girdi sağlar ve üst yönetime çıkacak konuları takip eder,
AOP,BOD,BR gibi aylık üst yönetim sunumlarının içerik yönetimi ve tasarımından sorumludur,
Müşteri Deneyimi ana iş yapış modeli olarak benimsenen "Tasarım Odaklı Düşünme" Prensibinin fonksiyon içinde tutundurulmasını ve projelerin takibini sağlar,
Süreç ekipleri ve kanallar arasındaki müşteri deneyimi standardizasyonunu sağlamak amacıyla üst seviye genel prensipleri belirler,
Müşteri deneyimi ve hizmet modelinin geliştirilmesinde ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılacak benchmark,best practice ve trend takibini sağlar.
: Professional
: MANAGER
: 31.01.2020