12191 - LEAD PRODUCT MANAGER
: TURKCELL
: DIGITAL SERVICES & SOLUTIONS
: DIGITAL COMMUNICATION & ADVERTISING / SEARCH AND DIGITAL ADVERTISING PRODUCT MANAGEMENT /
: KÜÇÜKYALI
Turkcell’in Dijital Reklamcılığa açtığı reklam alanlarının ve hedefleme altyapılarına ait ürün ve servislerinin satışı amacıyla marka işbirliklerini planlamak ve satışını yapmak üzere, daha önce dijital reklam satış tecrübesine sahip olmak,
Marka ve ajansların ihtiyaçlarını anlayarak, ürün ekibini belseyerek, dijital reklam alanında yeni iş modelleri ve stratejiler geliştirilmek, satış konusunda ajans, iş ortakları ve satış evleri ile ilişki oluşturmak ve yönetmek,
Markalar ve ajanslarla olan ilişkileri yönetirken operasyon faaliyetlerini ürün ekipleri ile koordineli bir şekilde hayata geçirmek üzere bu alanda tecrübe sahibi olmak,
Turkcell’in dijital reklamcılık ürünü geliştirme stratejisi kapsamında, display network anlaşmaları, reklam alanları ve gelirinden sorumludur
Türkiyedeki reklam piyasasında ilgil partilerle düzenli olarak görüşür, ilişki oluşturur ve bu ilişkileri yönetir.
Mevcut anlaşmalar ile ilgili olarak reklam ve display operasyonlarının gerçekleştirilmesinden ve performansından sorumludur. Reklamcılıktan elde edilen gelirin arttırılması amacı ile yeni anlaşmalar ve işbirlikleri geliştirmeye
çalışır.
Yeni müşteriler ve potansiyel anlaşmalar kapsamında çözüm yönetimi ve fiyatlama süreçlerine dahil olur.
Account yönetimi kapsamında müşteri ve ajans ile iletişim reklam süreçlerinin yönetimi, reklam yayını ile ilgili araçların ve sürecin yönetiminden sorumludur.
Turkcell’in medya reklam şirketi olması yolunda, iş modeli geliştirmesinden sorumludur
Data işbirlikleri, DMP Reklam Stratejisi, DSP & SSP işbirlikleri ve bu konularda gerekli iş modelinde sürece dahil olur.
Mecra değeri lan digital ürün ve servislerin, dijital reklam mecrası larak sunulmasına yönelik larak yeni mecra geliştirmesi yapar, ilgili ekiplerle koordinasyonu sağlar
Ürünlerin yaşam döngüsünü takip eder, yurtdışı ve yurtiçi benchmarklar yapar ve düzenli görüşmelerle sektör dinamiklerini takip eder
Mecra bazında fiyatlandırma, fizibilite, kampanya, promosyon ve iş modeli çalışmalarını gerçekleştirir.
Yeni mecra oluşturulmasında, Regülasyon, Finans , Fiyatlandırma ve pazarlama iletişimi bölümleri ile gerekli koordinasyonu sağlar ve onay alır.
Regülasyon konularını takip eder, ürünlerle ilgili geliştirdiği stratejilerin uygulanması için regülasyn ekipleri ile birlikte çalışır.
Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanmasını, risklerinin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlar.
İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutar, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alır; alternatif planlar hazırlar ve uygular; kritik dokümanları güncel tutar ve ulaşılabilirliğini sağlar.
: Professional
: MANAGER
: 06.03.2020