13415 - KIDEMLİ VERİ ANALİTİĞİ MÜHENDİSİ
: TURKCELL
: INFORMATION&COMMUNICATION TECHNOLOGIES
: APPLICATION OPERATIONS / BUSINESS ANALYTICS & AI OPERATIONS /
: KARTAL
Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Haberleşme, Matematik Mühendisliği vb.. bölümlerinden mezun,
Yaygın makine öğrenme ve derin öğrenme algoritmaları konusunda bilgi sahibi,
Python, R gibi analitik programlama dillerinde, deneyim sahibi, .NET Framework konusunda tecrübeli, IIS(Internet Information Service) yönetimi konusunda bilgi sahibi,
Unix/Linux ve Windows sunucu işletim sistemleri üzerinde çalışmış ve scripting konularında tecrübeli,
İlişkisel Veritabanları(Oracle, MSSql vb..) ve PL/SQL hakkında deneyimli,
Redis konusunda bilgi ve tecrübesi olan,
DevOps pratiklerine hakim,
Sistem altyapısı ve uygulama sunucularının etkin işletimini sağlayacak yönetim becerilerine sahip,
Problem çözümünde yaratıcı, proaktif ve analitik bakış açısı olan
Çok iyi düzeyde Türkçe ve İngllizce sözlü ve yazılı iletişim becerileri olan.

Operasyonel Faz Liderliği (OFL) kapsamında proje sürecine dahil olup servis ve platformların günlük/periyodik bakım ve destek faaliyetlerini kalite standartlarına uygun yürütür,
İşlettiği servis ve platformların iyileştirme alanlarını belirler/ değerlendirir ve hayata geçirilmesi için gereken koordinasyonu sağlar,
Servis izleme ve performans takibi için gerekli ölçüm altyapısının oluşturulması (Servis Ağacı oluşturulması, Cycle time ölçümü, müşteri deneyim ölçüm ve takibi gibi),
Sahibi olduğu servislerin erişebilirliği, performansı, ücretlendirmesi, raporlaması, müşteri şikayetlerinin önlenmesi gibi servisin uçtan uca takibinden ve değişimlerle ilgili deploymentların yapılmasından sorumlu olunması,
Müşteriye sunulan hizmet kalite ölçümleri için taahhüt edilen SLA’lerin gerçekleşmelerini sağlar,
Olay yönetimi kapsamında kendisine Customer Solution Center’den iletilen olayların (müşteri şikayeti, arıza, perfomans sorunu, kullanıcı problemi) çözülmesinden ve geçici çözümlerinin bulunmasından sorumlu,
Problem yönetimi kapsamında kendisine iletilen problemler için kalıcı çözümlerin bulunması ve uygulanması,
Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanması, risklerin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutulması, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alınması, alternatif planlar hazırlanması ve uygulanması, kritik dokümanları güncel tutulması ve ulaşılabilirliğinin sağlanması,
Sorumlu olduğu hizmete dair kontrol aktivitelerinin oluşturulması, uygulanmasının takibinin yapılması ve takip sonuçlarına göre zaafiyetlerin belirlenmesi.
Dijital Servis ve Çözüm ürünleri kapsamında talep edilen «Big Data, Yapay Zeka, ML» analizlerinin hayata geçirilmesi.
: Professional
: MANAGER
: 30.05.2020