12578 - SATIŞ ANALİTİĞİ VE PERFORMANS İZLEME UZMANI
: TURKCELL
: CONSUMER SALES
: CONSUMER SALES DV / CONSUMER SALES INTELLIGENCE & PERFORMANCE MONITORING /
: KÜÇÜKYALI
• Mühendislik, MIS, Matematik, İstatistik veya ilgili bölümlerden Lisans derecesi

• İstatistiksel teknikler, veri analizi ve veri modelleme konusunda min 3 yıl deneyim

• Doğru sorularla veri analizi yapabilme ve insight üretebilme yetkinliğine sahip

• İleri derecede MS Excel kullanım bilgisi ve tercihen SQL bilgisi

• Karmaşık modelleme kavramlarını ve teknik konuları teknik olmayan paydaşlara ifade edebilme becerisi

• Takım oyununu benimseyen/destekleyen

• Çözüm & Sonuç odaklı

• Öğrenmeye & Gelişime açık

• Kritik projeleri hayata geçirebilecek ve yönlendirebilecek yetkinliğe sahip

• Etkileşimli olduğu tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde iş sonuçlandırmayı sağlayıcı koordinasyon yeteneği

• Çok iyi düzeyde analitik ve yorumsal düşünme becerileri olan

• Problem çözümünde yaratıcı, proaktif ve analitik bakış açısı olan

• Çok iyi düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerileri

• İnisiyatif alma becerisine sahip, proaktif ve yaratıcı yaklaşım sergileyebilen

• Kişiler arası iletişimi ve etkileşimi üst düzeyde olan, empati kurabilen

• Başarı odağı yüksek, enerjisiyle ekibe dinamizm katabilecek

• Hızlı değişime uyum sağlayan ve değişimlerdeki fırsatları değerlendirip fark yaratan

• Planlama, organizasyon ve temsil yeteneği yüksek

• İleri seviye İngilizce bilgisi
• Bireysel Satış Fonksiyonu içinde gelir ve karlılık bakış açısıyla fırsatları görür ve karar süreçlerine destek olacak katma değerli analiz, modelleme işlerinden sorumludur.

• Kanallara göre ürün &servis öncelikleri, kanal segmentasyonu, optimum yaygınlık, kanallar arası dengelerin aktif yönetimi gibi başlıklarda kanal optimizasyonu için gerekli detay modelleme ve analizleri yaparak karar süreçlerine destek olur.

• Kanal-bayi- prim performanslarındaki trend değişikliklerinin anlamlandırılması için detay datada modelleme ve analiz yaparak karar süreçlerine destek olur.

• CSO ve direktörlerin gelecek dönem stratejileri için belirledikleri kritik projeleri belirlenen katkıları sağlayacak şekilde tamamlar.

• Analitik performans ve verimlilik modelleri geliştirir ve geliştirilen modellerin ilgili birimlerce kullanabilmeleri için know-how transferi yapar.

• Rakip aksiyonlarını takip ederek, bireysel satış kanalları için alarm üretecek analizleri sağlar.

• Bireysel satış kanallarındaki performansın Turkcell ve kanaldaki paydaşları için gelir artışı ve sürdürülebilir karlılık açısından optimum noktaya taşıyacak, fraud vakalarını minimize edecek aksiyonların alınması için gereken detay analizleri yapar, aksiyon alınmasını tetikler.

• Bölümün anlık (Ad-hoc) analiz ihtiyaçlarını karşılar.

• Tüm bireysel satış kanallarının karar destek ihtiyaçlarına göre veri altyapısının kurgulanmasına destek olur, CIT ekiplerini yönlendirir, kanalların ihtiyacı olan raporların hazırlanmasını sağlar.

• Veri madenciliği ile satış kanallarının performansını detaylı takip eder ve performans iyileştirme noktalarını belirler.

• Bireysel Satış Birimleri için standart veriler harici detaylı veri ihtiyaçlarını veri madenciliği ile karşılar- karmaşık istatistik ve sql modellerini ve sorgularını oluşturur.

• Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanmasını, risklerinin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlar.

• Teknik sahibi olduğu bilgi varlıklarının güvenliğinden iş sahibine karşı sorumludur; bu konuda düzenli bilgi akışını sağlar.

• İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutar, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alır; alternatif planlar hazırlar ve uygular; kritik dokümanları güncel tutar ve ulaşılabilirliğini sağlar.

• Turkcell ve Grup Şirketlerine ait bilgi sistemlerinde yer alan her türlü veri ile görevi nedeniyle herhangi bir şekilde elde ettiği/vakıf olduğu Turkcell’e, Grup Şirketleri’ne ve bunların çalışan ve/veya müşterilerine ait tüm verilere ilişkin olarak; işvereni Şirket tarafından iletilen talimatlara ve başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranır.

• Bu verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu verileri sadece görevi kapsamındaki işle ilgili konularda ve ihtiyaçla orantılı olarak kullanır ve sadece işin yürütülmesi için bilmesi gereken personelle, işin ifası için gereken nispette paylaşır.

• Şebekenin ve kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden belirli bir risk olması durumunda bu risk hakkında Turkcell ve Grup Şirketini etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirir.
: Professional
: MANAGER
: 29.07.2019