13001 - MERKEZİ KİRALAMA KIDEMLİ UZMANI
: GLOBAL TOWER
: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
: REAL ESTATE&CONSTRUCTION / SITE ACQUISITION MANAGEMENT / SITE ACQUISITION MARMARA - CENTRAL ACQUISITION
: KÜÇÜKYALI
- Üniversitelerin 4 yılllık bölümlerinden mezun,
-Baz istasyonu ve gayrimenkul mülkiyet araştırma, kiralama, satın alma konularında tecrübeli,
-Saha ve kontrat yönetimi konularında deneyimli,
-MS Office programlarını ileri seviyede kullanabilen,
-Bütçe ve raporlama konularında tecrübeli,
-Analitik düşünen, mobil ve esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilen,
-Ekip çalışmasına ve işbirliğine yatkın,
-Aktif araç kullanabilen,
-Askerlik görevini tamamlamış (Erkek adaylar için)
-Yeni saha, POP ve Saha Dolabı kiralama hedeflerinin gerçekleştirilmesine uygun stratejilerin belirlenmesi, bölgesel koordinasyonun sağlanması ve hedef gerçekleşmelerinin raporlanması,
-İç müşteri memnuniyetinin sürekli takibi, raporlanması ve bu konudaki yılsonu performans hedefinin gerçekleştirilmesini sağlamak amaçlı gerekli koordinasyonun sağlanması,
-Kiralama Biriminin ihtiyacı olan prosedür, süreç ve sistem geliştirmelerinin koordinasyonunun yapılması,
-Teknolojik gereklilikler için sahalara eklenecek ekipmanlar için mal sahibi izinlerinin alınmasının takip ve raporlanması, network bölgeleri ile gerekli koordinasyonun sağlanması,
-İndoor ve diğer kurumsal kiralama görüşmelerinin yapılması, kiralamalarının gerçekleştirilmesi, diğer operatörler ile paylaşım statejilerinin belirlenmesi ve Kiralama bölgeleri ile koordinasyonun sağlanması,
-Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumunun zorunlu tuttuğu Alt Yapı Paylaşımı(ATP) kapsamında, Turkcell menfaatleri doğrultusunda diğer operatörler ile saha paylaşımın koordine edilmesi ve kira kontratlarının yapılması,
-Satın alınacak sahaların belirlenmesi, satın almaya hazır hale getirilmesi ve Gayrımenkul birimi ile koordinasyonun sağlanması,
-Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanmasını, risklerinin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesi,
-İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutar, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alır; alternatif planlar hazırlar ve uygular; kritik dokümanları güncel tutar ve ulaşılabilirliğinin sağlanması.
-Turkcell ve Grup Şirketlerine ait bilgi sistemlerinde yer alan her türlü veri ile görevi nedeniyle herhangi bir şekilde elde ettiği/vakıf olduğu Turkcell’e, Grup Şirketleri’ne ve bunların çalışan ve/veya müşterilerine ait tüm verilere ilişkin olarak; işvereni Şirket tarafından iletilen talimatlara ve başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranır. Bu verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu verileri sadece görevi kapsamındaki işle ilgili konularda ve ihtiyaçla orantılı olarak kullanır ve sadece işin yürütülmesi için bilmesi gereken personelle, işin ifası için gereken nispette paylaşır.
-Şebekenin ve kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden belirli bir risk olması durumunda bu risk hakkında Turkcell ve Grup Şirketini etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi.
: Professional
: MANAGER
: 04.12.2019