12930 - KIDEMLİ BÖLGE OPERASYON VE KURULUM MÜHENDİSİ
: TURKCELL
: NETWORK TECHNOLOGIES
: REGIONAL OPERATIONS NORTH&EAST / ACCESS NETWORK ERZURUM VAN / MOBILE & FIXED OPERATIONS & DEPLOYMENT ERZURUM
: ERZURUM
• Tercihen üniversitelerin Elektrik-Elektronik, Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun,
• Daha önce GSM veya Servis sağlayıcı şirketlerde mobile backhaul ve/veya fixed network konusunda tecrübe sahibi,
• Analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözme konusunda yetenekli, yaratıcı, sonuç ve çözüm odaklı,
• Etkin zaman yönetimi ile yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen,
• İyi derecede İngilizce bilgisi olan,
• GSM&WCDMA konusunda ileri düzey bilgi sahibi,
• Ericsson kabinet mimarisine hakim,
• Ehliyeti ve aktif saha deneyimi olan,
• İyi derecede İngilizce bilen,
• Teknik bakış ve yaratıcılığa sahip,
• Alanında 3-5 sene deneyimli,
• Takım çalışmasına önem veren,
• İletişim ve koordinasyon yeteneği kuvvetli olan,
• Sunum ve raporlama becerisi yüksek,
• Ms office programlarını çok iyi kullanabilen,
• Seyahat engeli bulunmayan,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan.
• Turkcell mobil şebeke yatırım planı ve ikinci müşteri ihtiyaçları çerçevesinde oluşan yatırım planını uygular, bütçesini takip eder ve raporlar,
• Roll-out planına uygun montaj/demontaj planı yaparak yeni ve mobil saha montajlarının, kulelerin ve enerji tesislerinin plana uygun olarak zamanında; yürürlükteki şartname, prosedür ve yönetmelikler uyarınca, hedeflenen ortalama maliyetler içinde tesis edilmesini sağlar,
• Gerekmesi halinde sahaya uygun alternatif çözüm önerileri yaparak, sahada uygulanmasını sağlar Roll-out planına uygun rework planı yaparak yürürlükteki şartname, prosedür ve yönetmelikler uyarınca, hedeflenen ortalama maliyetler içinde tesis edilmesini sağlar,
• BTK yönetmeliğine tabi olan tüm operasyonel faaliyetler için BTK ile resmi prosedüre uygun olarak işlemleri yürütür,kurum temsilcileriyle iletişim kurar, geliştirir,
• Pozisyonun temel ve kritik görevlerini yerine getirirken aldığı ve uyguladığı operasyonel kararlarla, AR-GE çalışmaları ile elde edilen sonuçların uygulanması sureti ile şirket hedeflerine verimli ve etkin ulaşımı ile birlikte CAPEX ve OPEX bütçesinde etkin yönetim ve tasarruf sağlar,
• Kule üzerindeki envanter değişikliklerine ve müşteri taleplerine göre rüzgar yükü hesabı yapar,
• Sistemsel süreçlerini takip eder,
• Gerektiği noktalarda (aşırı kule yükü vb.) detaylı teknik analiz ve çözüm süreçleri için merkezi grup desteği alır,
• Turkcell tarafından diğer operatörlerin kuleleri ve ENH hatları kullanılmak istendiğinde, diğer operatör bölge müdürlükleri ile gerekli iletişimi kurar, bilgi verir ve onay alınacak ortamı oluşturur,
• Merkezle görüşme detaylarını paylaşır,
• In building saha kurulumlarında ilgili vendor ya da tedarikçinin bölgesel tesis faaliyetlerini koordine eder, takibini, yönetimini ve raporlamasını sağlar,
• Tedaş, TRT, Emniyet, TT, PTT, yerel yönetimler vb. kurumlar ile bölge arasındaki koordinasyonu sağlar,
• Bu kurumlara yönelik gerekli kira ödemelerini takip ve koordine eder,
• Sahaların, kule ve enerji bakımlarının onaylanan periyodik bakım planı doğrultusunda, yürürlükteki şartname, prosedür ve yönetmelikler uyarınca yapılmasını sağlar,
• Sahada bakım kontrollerini yapar/yaptırır,
• Sorumluluk bölgesinde bakım ve tesis hizmeti aldığı ilgili bölge çözüm ortağı (bço), montaj çözüm ortağı (mço), tahkik tedarikçisi, denetim firmasının hakedişlerine karar verir, denetimlerini yapar ve bu firmaları Turkcell adına tam yetkiyle yönetir,
• Erişim şebekesinin sürekli ve çalışır durumda olmasını sağlar,
• Buna yönelik enerji ve altyapı iyileştirme planlarını yapar ve yönetir,
• Bakım Çözüm Ortaklarının iş planlarını yapar, izler, yönlendirir, performanslarını ölçer ve değerlendirir,
• BCP (Business Continuity Plan) kapsamındaki acil durumlar dahilinde radyo şebekesi sürekliliğini sağlamak amacıyla Bakım Çözüm Ortaklarının da koordinasyonu ile aksiyonları belirler, takibini ve raporlanmasını sağlar.
: Professional
: MANAGER
: 18.11.2019