12927 - İZLEME VE OTOMASYON UZMANI
: TURKCELL
: CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES
: APPLICATION OPERATIONS / MANAGEMENT SYSTEM OPERATIONS / MONITORING&AUTOMATION SOLUTIONS
: KARTAL
• Üniversitelerin Mühendislik ( Elektrik-Elektronik, Bilgisayar .. vb ) bölümlerinden mezun,
• En az 3 yıl IT sektöründe uygulama yönetimi yapmış,
• Monitoring ve otomasyon uygulamarı konusunda bilgi sahibi,
• Servis yönetimi konusunda ihtiyaç duyulduğunda yurtdışı ile ingilizce koordinasyonu sağlayabilecek seviyede ingilizce bilgisine sahip,
• Aşağıdaki teknolojiler konusunda bilgi sahibi
- Linux işletim sistemi
- SQL bilgisi
- Python (tercih nedeni)
- Shell scripting
• Problem çözme ve analitik düşünme becerisi olan,
• Takım çalışmasına ve birlikte başarma kültürüne yatkın.

• Turkcell 2G&3G<E, SOL , ICT ve hizmet vermek üzere anlaşılan grup şirketlerin (BEST, KKTCELL, Astelit, Global Bilgi ve TTech vb) şebeke sürekliliğinde ve IT operasyonunda kullanılan sistemsel çözümleri kesintisiz çalışır ve değer üretir durumda tutar, kurulum ve işletimini üstlenir, bakım antlaşmalarını yönetir,
• Veri / operasyon kalitesini arttırma çalışmalarında diğer bölümlerle birlikte görev alır,
• Yükseltme (upgrade), iyileştirme/geliştirme çalışmalarını yapar,
• Bakım ve işletim faaliyetlerini gerçekleştirir,
• Entegrasyonları ve kabul testlerini yapar,
• Yönetim sistemlerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemler geliştirir, sorumluluk alanıyla ilgili dokümantasyonları hazırlar, güncel tutar,
• İşlettiği servis ve platformların günlük/periyodik bakım ve destek faaliyetlerini yürütür,
• Operasyonel Faz Liderliği (OFL) kapsamında proje sürecine dahil olup, servisin işletim ve operasyonel kalite standartlarına uygunluğunu garanti altına alır,
• İşlettiği servis ve platformların iyileştirme alanlarını belirler/ değerlendirir ve hayata geçirilmesi için gereken koordinasyonu sağlar,
• Servis izleme ve performans takibi için gerekli ölçüm altyapısını oluşturur (Servis Ağacı oluşturulması, devir süresi (cycle time) ölçümü, müşteri deneyimi ölçüm ve takibi gibi),
• Sahibi olduğu servislerin erişilebilirliği, performansı, müşteri şikayetlerinin önlenmesi gibi servisin uçtan uca takibinden ve değişimlerle ilgili yaygınlaştırmaların yapılmasından sorumludur,
• Değişen ve gelişen iş ihtiyaçlarına göre ilgili birimlere kapasite ile ilgili girdi sağlar,
• Servis ve platformların 3. seviye desteğini koordine eder,
• Olay yönetimi kapsamında kendisine ‘İzleme ve Olay Yönetimi’(‘Monitoring and Event Management)’ dan iletilen olayların (müşteri şikayeti, arıza, performans sorunu, kullanıcı problemi) çözülmesinden ve geçici çözümlerin bulunmasından sorumludur,
• Problem yönetimi kapsamında kendisine iletilen problemler için kalıcı çözümler bulur ve uygular,
• Sorumluluğunda olan test sistemlerinin uygulama katmanının işletimini yapar.
: Professional
: MANAGER
: 16.12.2019