11736 - SENIOR ANALYST
: TTECH
: CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES
: INDUSTRIAL&FINANCIAL TECHNOLOGY SOLUTIONS / FINANCIAL CUSTOMER SOLUTIONS / CONSUMER FINANCE&PAYMENT SYSTEM SOLUTIONS
: KÜÇÜKYALI
• Tercihen üniversitelerin Bilgisayar, Endüstri, Matematik veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun,
• Temel bankacılık, krediler, hazine, katılım bankacılığı, leasing (kiralama) ya da finansal hizmetler sektörlerinde en az 3 sene sistem yada iş analizi konusunda tecrübe sahibi,
• Yüksek analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, yaratıcı, sonuç ve çözüm odaklı,
• Etkin zaman yönetimi ile yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen,
• Agile proje yönetim metodolojisi hakkında bilgi sahibi olan,
• Çok iyi düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip,
• İyi derecede İngilizce bilgisi olan,
• Takım çalışmasına önem veren,
• İletişim ve koordinasyon yeteneği kuvvetli,
• Erkek adaylar için askerlik sürecini tamamlamış ya da makul süreli tecili olan.
• Talep sahibi bölümlerden iletilen taleplerin ön değerlendirmesini yapar, talebin yıllık/revize servis/ürün geliştirme planında olup olmadığını kontrol eder, teknik fizibilitesini yürütür,
• İletilen talep ve fizibilite dokümanı doğrultusunda detaylı ihtiyaç analizini talep sahibi ile birlikte yapar; Hukuk, Regulasyon, Finans, Risk Yönetimi, Fraud, Gelir Güvencesi ve Bilgi Güvenliği ile mutabakatın sağlandığını kontrol eder; fiyatlandırma yöntemi, mutabakat, gelir paylaşımı, müşteri süreçleri, müşteri ekranlarındaki geliştirme ihtiyaçlarını tanımlar, raporlama ihtiyaçlarını belirler,
• İhtiyaç analizinde belirlenen ihtiyaçların geliştirilmesi için gerekli altyapıyı tasarlar, geliştirir, testlerini tamamlar ve kabul testine hazır bir şekilde teslim eder. Kabul testlerini koordine edip sağlıklı devreye alımından sorumludur,
• Kullanıcı tarafından hazırlanan kabul testi senaryolarını gerek görürse zenginleştirir. Fonksiyonel test senaryolarını hazırlar,
• Fonksiyonel ve kabul testlerini yapar, kullanıcı kabul testlerinin yapılmasını koordine eder,
• Devreye alım süreçleri için gerekli talepleri oluşturur. Kullanıcı kılavuzlarının hazırlanmasını koordine eder, ilgili birimlere destek verir,
• Ürün bazlı yatırım bütçesini oluşturur ve planlanan-gerçekleşen bütçe takibini yapar,
• Sorumlu olduğu servislerle ilgili her konuda müşterinin ana kontağıdır,
• Proje ve projeye nispeten daha küçük iş başlatma kararının verilmesini, bu işlerin kaliteli bir şekilde tamamlanmasını sağlar,
• Problem yönetimi kapsamında kendisine iletilen analize yönelik problemler için geçici çözümü bulur, kalıcı çözümü adresler ve çözümü uygulatır,
• Çözümü oluşturmak amacıyla tedarikçilerle ilişkileri yürütür. Yeni teknik ürünler için RFP ve Proof of Concept çalışmalarını, ürün seçimini yürütür, satın alma süreçlerini ve tedarikçilerle gerçekleşen sözleşme süreçlerini destekler,
• Teknik Satın Alma birimlerine tedarikçi değerlendirmelerinde destek olur ve girdi sağlar,
• Sorumlu olduğu ürünlerle ilgili teknolojik gelişmeleri (ürünlerin yeni versiyonlarını, bu versiyonlarda eklenecek özellikleri), tedarikçilerin ürünlerle ilgili mevcut ve gelecek yol haritalarını takip eder,
• Ürün ve servislerle ilgili teknik KPI'ları belirler,
• Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanmasını, risklerinin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlar,
• Diğer servis ekipleri ile birlikte Proje Yönetimi, Regulasyon, Uyum, Kurumsal Mimari ve yönetişim ekiplerine destek verir,
: Professional
: MANAGER
: 07.12.2018