13263 - SENIOR HR PROCESS&QUALITY MANAGER
: TURKCELL
: HUMAN RESOURCES
: HR CENTER OF EXCELLENCE / HR PROCESS&QUALITY MANAGEMENT /
: KÜÇÜKYALI
- Lisans mezunu, tercihen üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun,
- Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş, insiyatif alabilen,
- İletişimi ve temsil yeteneği güçlü, koordinasyon becerisi yüksek,
- Esnek çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,
- İş hukuku mevzuatına hakim,
- Çok iyi derecede İngilizce bilen,

- İK iş süreci yönetişim standartlarının belirlenmesi ve uygulanması İK fonksiyonuna bağlı: IKHM, ISO, QDMS Doküman Yönetimi, Kademe Artış, Down Grade, Ücret Belirleme, İşe-Alım, İşten Çıkış, İç Transfer, Emelilik, Dava ve IK ürün portföyünün süreçlerinin mevcut durum analizinin yapılması, güncelliğinin sağlanması ve uygulama takibinin yapılması
- İK fonksiyonunun süreç haritaları, iş akış şemaları, prosedürleri ile diğer ilgili tüm belgelerin ilgili ekiplerle hazırlanması, sürekli iyileştirme/yalınlaşma/dijitalleşme faaliyetlerinin yürütülmesi ve hayata geçirilmesini sağlanması
- İK süreçlerinin entegrasyonun sağlanması ve süreçlerin uçtan uca yönetilmesini sağlamak, uçtan uca süreç performans metriklerini belirlemesi ve düzenli takibinin yapılması
- İK fonksiyonu süreçlerinin iç kontrolünün sağlanması; prosedür ve prensiplerin sahadaki uygulamalar ile örtüştüğünün teyit edilmesi, gerekli revizyon ve geliştirilmeler için ilgili ekiplerin aksiyon almasının sağlanması
- İK fonksiyonu ile ilgili İç Denetim bulgularının konsolidasyonu, takibi, raporlanması
- IK süreçlerinin risk değerlendirmelerinin yapılması, kök neden analizi yaparak gerektiğinde düzeltici – iyileştirici eylem planlarını gerçekleştirmek için ilgili birimlere bilgi vererek takibinin sağlanması
- Turkcell ve TSOL için ISO 9001 kalite yönetimi ile ilgili politikamızın belirlenmesi, iş birimlerinin yönlendirilmesi, kalite sisteminin devamlılığının sağlanması

: Professional
: MANAGER
: 25.02.2020