12879 - KIDEMLİ VERİ ANALİTİĞİ MÜHENDİSİ
: TURKCELL
: CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES
: APPLICATION OPERATIONS / BUSINESS ANALYTICS & AI OPERATIONS / FINANCIAL & MARKETING ANALYTICS
: KARTAL
• Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Haberleşme, Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
• İş zekası uygulamaları ve yönetimi konusunda minimum 3 yıl tecrübeli,
• Unix/Linux türevi işletim sistemleri üzerinde çalışmış ve scripting konularında tecrübeli,
• Ab Initio/ODI/Hadoop gibi ETL uygulamalarında deneyim sahibi olan,
• İlişkisel Veritabanları(Oracle, MSSql vb..) ve PL/SQL hakkında deneyimli;
• Datawarehouse, Data Mining ve Data Quality gibi iş zekası konularında deneyimi olan,
• Tercihen Weblogic, apache, tomcat vb. web server konularında bilgi ve tecrübesi olan,
• Uygulama Optimizasyon ve Performance Tuning konularında bilgi sahibi,
• Sistem altyapısı ve uygulama sunucularının etkin işletimini sağlayacak yönetim becerilerine sahip,
• Problem çözümünde yaratıcı, proaktif ve analitik bakış açısı olan,
• Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, iletişimi kuvvetli, inisiyatif kullanabilen, müşteri odaklı,
• Çok iyi düzeyde Türkçe ve İngllizce sözlü ve yazılı iletişim becerileri olan,
• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.
• Operasyonel Faz Liderliği (OFL) kapsamında proje sürecine dahil olup servis ve platformların günlük/periyodik bakım ve destek faaliyetlerini kalite standartlarına uygun yürütür,
• İşlettiği servis ve platformların iyileştirme alanlarını belirler/ değerlendirir ve hayata geçirilmesi için gereken koordinasyonu sağlar,
• Servis izleme ve performans takibi için gerekli ölçüm altyapısının oluşturulması (Servis Ağacı oluşturulması, Cycle time ölçümü, müşteri deneyim ölçüm ve takibi gibi).
• Sahibi olduğu servislerin erişebilirliği, performansı, ücretlendirmesi, raporlaması, müşteri şikayetlerinin önlenmesi gibi servisin uçtan uca takibinden ve değişimlerle ilgili deploymentların yapılmasından sorumlu olunması,
• Değişen ve gelişen iş ihtiyaçlarına göre Infrastructure Ops.-DB& OS Administration birimine kapasite ile ilgili girdi sağlanması,
• Servis ve platformların 3. seviye desteğinin koordine edilmesi,
• Müşteriye sunulan hizmet kalite ölçümleri için taahhüt edilen SLA’lerin gerçekleşmelerini sağlar,
• Olay yönetimi kapsamında kendisine Customer Solution Center’den iletilen olayların (müşteri şikayeti, arıza, perfomans sorunu, kullanıcı problemi) çözülmesinden ve geçici çözümlerinin bulunmasından sorumlu,
• Problem yönetimi kapsamında kendisine iletilen problemler için kalıcı çözümlerin bulunması ve uygulanması,
• Sorumluluğunda olan test sistemlerinin uygulama katmanının işletiminin yapılması,
• Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanması, risklerin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
• Teknik sahibi olduğu bilgi varlıklarının güvenliğinden iş sahibine karşı sorumlu olunması; bu konuda düzenli bilgi akışının sağlanması,
• İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutulması, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alınması, alternatif planlar hazırlanması ve uygulanması, kritik dokümanları güncel tutulması ve ulaşılabilirliğinin sağlanması,
• Sorumlu olduğu hizmete dair kontrol aktivitelerinin oluşturulması, uygulanmasının takibinin yapılması ve takip sonuçlarına göre zaafiyetlerin belirlenmesi.

: Professional
: MANAGER
: 14.11.2019