12356 - KIDEMLİ FATURALAMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ
: TURKCELL
: CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES
: APPLICATION OPERATIONS / INDUSTRIAL FINANCIAL OPERATIONS / BILLING SYSTEMS
: KARTAL
- Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Haberleşme ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun,
- Alanında en az 3 yıl tecrübeli, tercihen faturalama operasyonları
- SQL, PL/SQL, shell programlama tecrübesi olan,
- UNIX (Solaris, Linux) ve Windows tabanlı işletim sistemleri tecrübesi olan,
- Uygulama (Weblogic, java, apache, tomcat, vb.) ve veritabanı (Oracle, MySQL, SQL Server, vb.) sunucu tecrübesi olan,
- Monitoring tool tecrübesine (Wily, Dynatrace) sahip,
- SDLC ve ITIL süreçleri konusunda deneyimine sahip (ITIL için sertifikasyon tercih edilir),
- Müşteri ilişkileri kuvvetli,
- Takım çalışmasına yatkın,
- İyi derecede (yazılı/sözlü) İngilizce bilgisi olan,
- İletişim ve sunum becerileri yüksek,
- İç ve dış partilerle etkin iletişim kurup, geliştirebilen.

- Turkcell Faturalama Operasyonlarının L2 desteğinin verilmesi işlettiği servis ve platformların günlük/periyodik bakım ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Operasyonu yapılan servis ve sistemlerin 7x24 ayakta kalması için operasyonel destek verilmesi,
- Operasyonel Faz Liderliği (OFL) kapsamında proje sürecine dahil olup servisin işletim ve operasyonel kalite standartlarına uygunluğunu garanti altına alınması,
- İşlettiği servis ve platformların iyileştirme alanlarının belirlenmesi/ değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi için gereken koordinasyonun sağlanması,
- Servis izleme ve performans takibi için gerekli ölçüm altyapısının oluşturulması (Servis Ağacı oluşturulması, Cycle time ölçümü, müşteri deneyim ölçüm ve takibi gibi),
- Sahibi olduğu servislerin erişebilirliği, performansı, ücretlendirmesi, gelir raporlaması, müşteri şikayetlerinin önlenmesi gibi servisin uçtan uca takibinden ve değişimlerle ilgili deploymentların yapılmasından sorumlu olunması,
- Değişen ve gelişen iş ihtiyaçlarına göre Infrastructure Ops.-DB& OS Administration birimine kapasite ile ilgili girdi sağlanması,
- Servis ve platformların 3. seviye desteğinin koordine edilmesi,
- Olay yönetimi kapsamında kendisine SCSC' den iletilen olayların (müşteri şikayeti, arıza, perfomans sorunu, kullanıcı problemi) çözülmesinden ve geçici çözümlerinin bulunmasından sorumludur,
- Problem yönetimi kapsamında kendisine iletilen problemler için kalıcı çözümlerin bulunması ve uygulanması,
- Sorumluluğunda olan test sistemlerinin uygulama katmanının işletiminin yapılması,
- Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanmasını, risklerinin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Teknik sahibi olduğu bilgi varlıklarının güvenliğinden iş sahibine karşı sorumlu olunması; bu konuda düzenli bilgi akışının sağlanması,
- İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutar, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alır; alternatif planlar hazırlar ve uygular; kritik dokümanları güncel tutar ve ulaşılabilirliğini sağlar,
- Sorumlu olduğu hizmete dair kontrol aktivitelerinin oluşturulması, uygulanmasının takibinin yapılması ve takip sonuçlarına göre zaafiyetlerin belirlenmesi,
- Servis kullanım bilgilerinin Finansal Yönetim Sorumlularına iletilmesi.
: Professional
: MANAGER
: 17.12.2019