11806 - DEVELOPER
: TTECH
: CUSTOMER EXPERIENCE&INFORMATION TECHNOLOGIES
: GOVERNANCE&ENTERPRISE&NETWORK SOLUTIONS / NETWORK SOLUTIONS MANAGEMENT / NETWORK DESIGN & INSTALLATION DEVELOPMENT
: KÜÇÜKYALI
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Matematik Mühendisliği mezunu,
Tercihen ilgili alanlarda Lisansüstü derecesi olan (Yüksek Lisans/Doktora),
İlgili alanda en az 3 yıl tecrübe sahibi,
Object Oriented Programming and Design Patterns konusunda tecrübeli, client Server mimarisini bilen tercihen yüksek performanslı, multi-threaded uygulamalar yazma konusunda deneyimli,
ORM araçları konusunda tecrübeli,
Asp.net, C#, MVC and Web Forms, WebApi, Windows Service , JavaScript, JQuery, Angular, HTML, CSS konularında bilgi sahibi,
MS SQL (View, Stored Procedure, SQL/TSQL) veri tabanında tecrübeli,
Tercihen J2EE, Spring framework tecrübesi olan, Web servis ve web uygulama geliştirme araçlarına hakim (JAX-Ws, Axis, Servlet, JSF vs.),
Tercihen Oracle , No SQL veri tabanlarında tecrübeli.
Ürün ve çözümlerin yazılım mimarisini, teknik ve fonksiyonel yol haritasını belirler, tüm yazılım ve geliştirme yaşam döngüsünden (SDLC - yaratılması, yaşatılması ve gerektiğinde dönüştürülmesi ya da sonlandırılması) sorumludur,
Müşteri iş ihtiyaçları doğrultusunda, ürün ve çözümleri geliştirir. İş birimlerinden gelen taleplerin tasarım-geliştirme safhalarının müşteri odaklı ve rekabete uygun hızda ardı ardına geliştirilmesini sağlar,
Sorumluluk sahasındaki yazılımların istenen kalitede üretilmesini sağlar, kalite stratejilerini belirler,
Sorumlu olduğu alanlardaki geliştirmelere ilişkin performans testleri ve test otomasyonlarından sorumludur,
Geliştirme faaliyetlerini iş süreçlerine uygun olarak gerçekleştirerek dokümante eder,
Sorumlusu olduğu altyapılar ile ilgili süreçlere ilişkin ihtiyaçların analiz incelemesini (review’unu) gerçekleştirir, teknik tasarımları oluşturur, proje planlarını detaylandırır, geliştirme (development) fazını yürütür ve test destek aşamalarında görev alır. Devreye alımda on-site ve on-call destek verir, olası soru ve sorunlar konusunda hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlar,
Devreye alım sonrası destek ve kod değişikliği gerektiren konularda ilgili yazılımların gerçekleştirilmesinden sorumludur,
Yönetmekte olduğu birimin sorumluluğundaki kaynak planlamasını, şirket hedeflerine ve finansal takvime uygun şekilde yapar,
Uygulanabilir teknoloji, ürün ve çözümlerin oluşturulmasına yönelik öncelikle Turkcell Grup ihtiyacının yaratılması ve ticari çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur,
AR-GE vizyonu kapsamında ürünleştirme fırsatlarını bütünsel bir bakış açısı ile gözetir ve gerekli yatırımlara karar verir,
Sorumluluk alanındaki vizyon, hedef ve stratejileri belirler,
Uygulama yol haritalarının ve uygulama planının gerektirdiği kararlarının alınmasını sağlar ve takibini yapar,
Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanmasını, risklerinin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlar,
İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutar, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alır; alternatif planlar hazırlar ve uygular; kritik dokümanları güncel tutar ve ulaşılabilirliğini sağlar.
: Professional
: MANAGER
: 19.12.2018